Metody rozliczania podatku VAT. Przejście z metody kwartalnej na miesięczną.

Metody rozliczania podatku VAT. Przejście z metody kwartalnej na miesięczną. W styczniu 2017 roku zaostrzyły się przepisy pozwalające przedsiębiorcom korzystać z kwartalnego rozliczania podatku od towarów i usług (VAT). Możliwość rozliczeń kwartalnych mają obecnie mali podatnicy, u których obrót w trakcie roku podatkowego nie przekracza 1 200 000 euro, w przeliczeniu na złotówki według średniego…

Biuro rachunkowe Bytom

Pracownica w ciąży

Pracownica w ciąży Zatrudnienie pracownika niesie ze sobą wiele obowiązków ze strony pracodawcy, m.in. skierowania na badania lekarskie, zorganizowanie szkolenia BHP, przedstawienie regulaminu pracy a także zapewnienia odpowiednich warunków do pracy. Szczególną ochroną pracy objęci są: – pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności; – pracownicy, którym do emerytury brakuje do przepracowania 4 lat; – pracownice w…

Biuro rachunkowe Bytom KRSH

Inwentaryzacja w firmie 2017 rok

Coroczny obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji Rok obrotowy ok 90% polskich przedsiębiorców pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Oznacza to, że rocznej inwentaryzacji należy w nich dokonać na ostatni dzień roku kalendarzowego, tj. 31 grudnia. Przełom października i listopada jest momentem kiedy przedsiębiorcy zaczynają myśleć o inwentaryzacji. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku, na ostatni dzień każdego roku…

„Mały podatnik” informacje o firmie

„Małym podatnikiem” według ustawy o podatku od towarów i usług jest podatnik, którego wartość sprzedaży uwzględniająca podatek VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej 1 200 000 euro, wyrażona w złotych. Przywileje wynikające ze statusu „Małego podatnika” Przedsiębiorca będący „Małym podatnikiem” może liczyć na wiele przywilejów z tego tytułu. Najczęściej wybierają możliwość rozliczania kwartalnego…

Otwarcie firmy w Bytomiu

Jednolity Plik Kontrolny dla mikro przedsiębiorców

Jednolity Plik Kontrolny dla mikro przedsiębiorców Od 1 stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do wysyłania comiesięcznych raportów w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Od początku 2016 roku ten obowiązek dotyczył dużych przedsiębiorców, natomiast od 2017 roku małych i średnich przedsiębiorców, których przychody w latach ubiegłych przekroczyły 2 mln euro. Czym jest Jednolity Plik Kontrolny…

Biuro rachunkowe Bytom

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w 2018 r.

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w 2018 r. Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest najprostszym i zarazem najszybszym sposobem na założenie firmy. Obecnie zakładając firmę przedsiębiorca zobowiązany jest do płacenia comiesięcznych składek ZUS, które wynoszą ponad 1100 zł. W przypadku kiedy jest to nasza pierwsza firma, nie jesteśmy wspólnikami spółek osobowych i nie chcemy świadczyć usług na…

Biuro rachunkowe Bytom

Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem spółki komandytowej

Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem spółki komandytowej Spółka komandytowa jest spółką osobową, w ostatnich latach dość często zakładaną z uwagi na możliwość optymalizacji kosztów. Osobami odpowiedzialnymi za zobowiązania spółki są: komplementariusz i komandytariusz. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, natomiast komandytariusz tylko i wyłącznie do wysokości wpłaconej sumy komandytowej. Spółka komandytowa mimo tego, że jest…

Środki trwałe w firmie

Środki trwałe w firmie Do środków trwałych należą m.in. nieruchomości (budynki, budowle), maszyny, urządzenia, środki transportu jak i inne przedmioty, których okres użytkowania jest większy niż rok oraz inwentarz żywy. Do użytkowania przyjmowane są na podstawie dokumentu OT. Zużycie środka trwałego, a koszt Zużycie środka trwałego w rachunkowości zwane jest amortyzacją, czyli stopniową korektą wartości…

Wniosek o zwrot podatku VAT w UE

Wniosek o zwrot podatku VAT w UE Już niecałe dwa miesiące zostały do złożenia wniosku o zwrot VAT z Unii Europejskiej za zakupy dokonane w 2016 roku. Termin mija 30 września 2017 r. Przedsiębiorcy, podróżujący do krajów członkowskich Unii Europejskiej w celu dokonania zakupów na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej jak i delegowani przez…