Roczne sprawozdanie finansowe. Obowiązek przedsiębiorcy.

Obowiązek przedsiębiorcy w zakresie publikacji rocznego sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe to najważniejszy raport jednostki gospodarczej. Sporządza się je na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, tzn. koniec każdego roku obrotowego lub innego dnia wynikającego z przepisów prawa podatkowego. Obowiązek tworzenia rocznego sprawozdania finansowego mają jednostki stosujące tzw. pełną księgowość. Sporządza je się w języku polskim oraz walucie…

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie: sp. z o.o., spółka z o.o.) to najpopularniejsza spółka prawa handlowego w Polsce. Jest drugą, zaraz po jednoosobowej działalności gospodarczej, wybieraną formą prowadzenia działalności. Obecnie stanowi ona ponad 90% wszystkich spółek osobowych i kapitałowych w Polsce. Aby ją…

Zorganizowanie odpowiedniej procedury w celu zwrotu nadpłaconego podatku za granicą

Korekta zeznania podatkowego – kiedy złożyć?

Deklaracje podatkowe – korekcja zeznania podatkowego Zeznania podatkowe za poprzedni rok było można składać do maja. Niestety czasami zdarza się, że deklaracja zawierała błędy i trzeba wypełnić korektę zeznania podatkowego.  Zeznanie korygujące zmienia treść poprzedniej deklaracji. Po zmianie zeznania urząd skarbowy w wyniku kontroli sprawdza tylko dane z zeznania skorygowanego. Okres przedawnienia w wyniku błędnego…