Biuro rachunkowe Bytom

Pracownica w ciąży

Pracownica w ciąży Zatrudnienie pracownika niesie ze sobą wiele obowiązków ze strony pracodawcy, m.in. skierowania na badania lekarskie, zorganizowanie szkolenia BHP, przedstawienie regulaminu pracy a także zapewnienia odpowiednich warunków do pracy. Szczególną ochroną pracy objęci są: – pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności; – pracownicy, którym do emerytury brakuje do przepracowania 4 lat; – pracownice w…

Biuro rachunkowe Bytom KRSH

Inwentaryzacja w firmie 2017 rok

Coroczny obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji Rok obrotowy ok 90% polskich przedsiębiorców pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Oznacza to, że rocznej inwentaryzacji należy w nich dokonać na ostatni dzień roku kalendarzowego, tj. 31 grudnia. Przełom października i listopada jest momentem kiedy przedsiębiorcy zaczynają myśleć o inwentaryzacji. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku, na ostatni dzień każdego roku…