Metody rozliczania podatku VAT. Przejście z metody kwartalnej na miesięczną.

Metody rozliczania podatku VAT. Przejście z metody kwartalnej na miesięczną. W styczniu 2017 roku zaostrzyły się przepisy pozwalające przedsiębiorcom korzystać z kwartalnego rozliczania podatku od towarów i usług (VAT). Możliwość rozliczeń kwartalnych mają obecnie mali podatnicy, u których obrót w trakcie roku podatkowego nie przekracza 1 200 000 euro, w przeliczeniu na złotówki według średniego…