Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i ciasteczek strony Opiekunki A&J Partners 1. Administrator danych osobowych Administatorem danych osobowych jest Kancelaria Rachunkowa Sterling & Honest zwane dalej KRSH z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Dworcowej 25 NIP: 6263014209, REGON: 243470795.  Nad bezpieczeństwem danych osobowych KRSH czuwa powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie kierując korespondencję na…

Składki ZUS za kwiecień – grudzień 2018 r

Składki ZUS za kwiecień – grudzień 2018 r W dniu 2 maja 2018 na stronie ZUS pojawiła się informacja o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne za miesiące kwiecień – grudzień 2018 roku. Wysokość składek wynosi obecnie: Rodzaj składki Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego Ubezpieczenia społeczne ** 843,45…

Usługi prawne Sterling & Honest

Zmiany w przepisach na temat RODO w 2018 roku

Nowe Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (unijny skrót to GDPR – General Data Protection Regulation) ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Specjaliści obawiają się, że dokument zawiera zbyt duże pole do interpretacji jednak nie wszystkie zapisy budzą kontrowersje. Na szczęście nowe RODO nie jest w założeniu czymś…

Składki ZUS na 2018 rok

Składki za styczeń – marzec 2018 r. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne * Składki za styczeń – marzec 2018 r. Rodzaj składki Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego Ubezpieczenia społeczne **   846,91 zł 781,60  zł Ubezpieczenie zdrowotne  319,94 zł 319,94 zł Fundusz Pracy  65,31 zł 65,31 zł  …

Biuro rachunkowe Bytom

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – informacje dla pracodawcy

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej        Jak zatrudnianie pracownika sprawnego reguluje wyłącznie kodeks pracy, tak w przypadku zatrudnienia pracownika z orzeczoną niepełnosprawnością jest to dodatkowo ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z artykułem 4 wyżej wymienionej ustawy wyróżnia się 3 stopnie niepełnosprawności: Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną…