Biuro rachunkowe Bytom

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – informacje dla pracodawcy

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej        Jak zatrudnianie pracownika sprawnego reguluje wyłącznie kodeks pracy, tak w przypadku zatrudnienia pracownika z orzeczoną niepełnosprawnością jest to dodatkowo ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z artykułem 4 wyżej wymienionej ustawy wyróżnia się 3 stopnie niepełnosprawności: Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną…