Usługi prawne Sterling & Honest

Zmiany w przepisach na temat RODO w 2018 roku

Nowe Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (unijny skrót to GDPR – General Data Protection Regulation) ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Specjaliści obawiają się, że dokument zawiera zbyt duże pole do interpretacji jednak nie wszystkie zapisy budzą kontrowersje. Na szczęście nowe RODO nie jest w założeniu czymś…

Składki ZUS na 2018 rok

Składki za styczeń – marzec 2018 r. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne * Składki za styczeń – marzec 2018 r. Rodzaj składki Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego Ubezpieczenia społeczne **   846,91 zł 781,60  zł Ubezpieczenie zdrowotne  319,94 zł 319,94 zł Fundusz Pracy  65,31 zł 65,31 zł  …