Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i ciasteczek strony Opiekunki A&J Partners 1. Administrator danych osobowych Administatorem danych osobowych jest Kancelaria Rachunkowa Sterling & Honest zwane dalej KRSH z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Dworcowej 25 NIP: 6263014209, REGON: 243470795.  Nad bezpieczeństwem danych osobowych KRSH czuwa powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie kierując korespondencję na…

Składki ZUS za kwiecień – grudzień 2018 r

Składki ZUS za kwiecień – grudzień 2018 r W dniu 2 maja 2018 na stronie ZUS pojawiła się informacja o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne za miesiące kwiecień – grudzień 2018 roku. Wysokość składek wynosi obecnie: Rodzaj składki Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego Ubezpieczenia społeczne ** 843,45…

Usługi prawne Sterling & Honest

Zmiany w przepisach na temat RODO w 2018 roku

Nowe Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (unijny skrót to GDPR – General Data Protection Regulation) ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Specjaliści obawiają się, że dokument zawiera zbyt duże pole do interpretacji jednak nie wszystkie zapisy budzą kontrowersje. Na szczęście nowe RODO nie jest w założeniu czymś…

Składki ZUS na 2018 rok

Składki za styczeń – marzec 2018 r. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne * Składki za styczeń – marzec 2018 r. Rodzaj składki Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego Ubezpieczenia społeczne **   846,91 zł 781,60  zł Ubezpieczenie zdrowotne  319,94 zł 319,94 zł Fundusz Pracy  65,31 zł 65,31 zł  …

Biuro rachunkowe Bytom

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – informacje dla pracodawcy

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej        Jak zatrudnianie pracownika sprawnego reguluje wyłącznie kodeks pracy, tak w przypadku zatrudnienia pracownika z orzeczoną niepełnosprawnością jest to dodatkowo ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z artykułem 4 wyżej wymienionej ustawy wyróżnia się 3 stopnie niepełnosprawności: Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną…

Metody rozliczania podatku VAT. Przejście z metody kwartalnej na miesięczną.

Metody rozliczania podatku VAT. Przejście z metody kwartalnej na miesięczną. W styczniu 2017 roku zaostrzyły się przepisy pozwalające przedsiębiorcom korzystać z kwartalnego rozliczania podatku od towarów i usług (VAT). Możliwość rozliczeń kwartalnych mają obecnie mali podatnicy, u których obrót w trakcie roku podatkowego nie przekracza 1 200 000 euro, w przeliczeniu na złotówki według średniego…

Biuro rachunkowe Bytom

Pracownica w ciąży

Pracownica w ciąży Zatrudnienie pracownika niesie ze sobą wiele obowiązków ze strony pracodawcy, m.in. skierowania na badania lekarskie, zorganizowanie szkolenia BHP, przedstawienie regulaminu pracy a także zapewnienia odpowiednich warunków do pracy. Szczególną ochroną pracy objęci są: – pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności; – pracownicy, którym do emerytury brakuje do przepracowania 4 lat; – pracownice w…

Biuro rachunkowe Bytom KRSH

Inwentaryzacja w firmie 2017 rok

Coroczny obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji Rok obrotowy ok 90% polskich przedsiębiorców pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Oznacza to, że rocznej inwentaryzacji należy w nich dokonać na ostatni dzień roku kalendarzowego, tj. 31 grudnia. Przełom października i listopada jest momentem kiedy przedsiębiorcy zaczynają myśleć o inwentaryzacji. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku, na ostatni dzień każdego roku…

„Mały podatnik” informacje o firmie

„Małym podatnikiem” według ustawy o podatku od towarów i usług jest podatnik, którego wartość sprzedaży uwzględniająca podatek VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej 1 200 000 euro, wyrażona w złotych. Przywileje wynikające ze statusu „Małego podatnika” Przedsiębiorca będący „Małym podatnikiem” może liczyć na wiele przywilejów z tego tytułu. Najczęściej wybierają możliwość rozliczania kwartalnego…

Otwarcie firmy w Bytomiu

Jednolity Plik Kontrolny dla mikro przedsiębiorców

Jednolity Plik Kontrolny dla mikro przedsiębiorców Od 1 stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do wysyłania comiesięcznych raportów w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Od początku 2016 roku ten obowiązek dotyczył dużych przedsiębiorców, natomiast od 2017 roku małych i średnich przedsiębiorców, których przychody w latach ubiegłych przekroczyły 2 mln euro. Czym jest Jednolity Plik Kontrolny…