Biuro rachunkowe Bytom

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w 2018 r.

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w 2018 r. Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest najprostszym i zarazem najszybszym sposobem na założenie firmy. Obecnie zakładając firmę przedsiębiorca zobowiązany jest do płacenia comiesięcznych składek ZUS, które wynoszą ponad 1100 zł. W przypadku kiedy jest to nasza pierwsza firma, nie jesteśmy wspólnikami spółek osobowych i nie chcemy świadczyć usług na…

Biuro rachunkowe Bytom

Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem spółki komandytowej

Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem spółki komandytowej Spółka komandytowa jest spółką osobową, w ostatnich latach dość często zakładaną z uwagi na możliwość optymalizacji kosztów. Osobami odpowiedzialnymi za zobowiązania spółki są: komplementariusz i komandytariusz. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, natomiast komandytariusz tylko i wyłącznie do wysokości wpłaconej sumy komandytowej. Spółka komandytowa mimo tego, że jest…

Środki trwałe w firmie

Środki trwałe w firmie Do środków trwałych należą m.in. nieruchomości (budynki, budowle), maszyny, urządzenia, środki transportu jak i inne przedmioty, których okres użytkowania jest większy niż rok oraz inwentarz żywy. Do użytkowania przyjmowane są na podstawie dokumentu OT. Zużycie środka trwałego, a koszt Zużycie środka trwałego w rachunkowości zwane jest amortyzacją, czyli stopniową korektą wartości…

Wniosek o zwrot podatku VAT w UE

Wniosek o zwrot podatku VAT w UE Już niecałe dwa miesiące zostały do złożenia wniosku o zwrot VAT z Unii Europejskiej za zakupy dokonane w 2016 roku. Termin mija 30 września 2017 r. Przedsiębiorcy, podróżujący do krajów członkowskich Unii Europejskiej w celu dokonania zakupów na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej jak i delegowani przez…

Zakup samochodu firmowego. Procedury i korzyści.

Zakup samochodu osobowego w firmie Jeszcze kilkanaście lat temu samochód osobowy w firmie był rzadkością. Teraz większość firm w Polsce (o różnych profilach działalności) posiada na swoim stanie przynajmniej jeden. Spowodowane jest to nie tylko wygodą użytkownika, ale również idącymi za zakupem samochodu korzyściami podatkowymi, m.in. obniżeniem podatku dochodowego czy też podatku VAT. Samochód osobowy…

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Rozpoczęcie działalności gospodarczej, a rejestracja kasy fiskalnej Każdy polski przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów oraz świadczeniu usług dla osób fizycznych ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Niestety, aby zacząć w pełni korzystać z kasy fiskalnej należy ją zaraz po zakupie zgłosić odpowiednim organom. Trzeba to zrobić jeszcze przed rozpoczęciem ewidencjonowania przychodów składając odpowiednie…

Zmiany w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO)

Zmiany w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) 25 maja 2018 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Obecnie trwają pracę nad dostosowaniem prawa polskiego do zatwierdzonych już w 2016 roku przepisów. Zmiana przepisów spowodowana jest stosunkowo częstymi w ostatnich latach kradzieżami danych w…

Roczne sprawozdanie finansowe. Obowiązek przedsiębiorcy.

Obowiązek przedsiębiorcy w zakresie publikacji rocznego sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe to najważniejszy raport jednostki gospodarczej. Sporządza się je na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, tzn. koniec każdego roku obrotowego lub innego dnia wynikającego z przepisów prawa podatkowego. Obowiązek tworzenia rocznego sprawozdania finansowego mają jednostki stosujące tzw. pełną księgowość. Sporządza je się w języku polskim oraz walucie…

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie: sp. z o.o., spółka z o.o.) to najpopularniejsza spółka prawa handlowego w Polsce. Jest drugą, zaraz po jednoosobowej działalności gospodarczej, wybieraną formą prowadzenia działalności. Obecnie stanowi ona ponad 90% wszystkich spółek osobowych i kapitałowych w Polsce. Aby ją…

Zorganizowanie odpowiedniej procedury w celu zwrotu nadpłaconego podatku za granicą

Korekta zeznania podatkowego – kiedy złożyć?

Deklaracje podatkowe – korekcja zeznania podatkowego Zeznania podatkowe za poprzedni rok było można składać do maja. Niestety czasami zdarza się, że deklaracja zawierała błędy i trzeba wypełnić korektę zeznania podatkowego.  Zeznanie korygujące zmienia treść poprzedniej deklaracji. Po zmianie zeznania urząd skarbowy w wyniku kontroli sprawdza tylko dane z zeznania skorygowanego. Okres przedawnienia w wyniku błędnego…