Rozpoczęcie działalności gospodarczej, a rejestracja kasy fiskalnej

Każdy polski przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą Jak zarejestrować kasę fiskalnąpolegającą na sprzedaży towarów oraz świadczeniu usług dla osób fizycznych ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Niestety, aby zacząć w pełni korzystać z kasy fiskalnej należy ją zaraz po zakupie zgłosić odpowiednim organom. Trzeba to zrobić jeszcze przed rozpoczęciem ewidencjonowania przychodów składając odpowiednie zgłoszenie do Naczelnika Urzędu Skarbowego. W zgłoszeniu należy zawrzeć dane takie jak: dane przedsiębiorstwa (NIP, REGON, siedzibę, adres), miejsce instalacji sprzętu oraz liczbę posiadanych przez przedsiębiorcę kas fiskalnych – jeśli nie wiesz jak się za to zabrać i jak wypełnić dokumenty z tym związane nasze biuro rachunkowe zajmie się wszystkimi formalnościami oraz poprowadzi Twoją księgowość.

Po zgłoszeniu w US kasy fiskalnej należy poddać ją fiskalizacji. Czyli wprowadzeniu przez serwisanta wszystkich danych przedsiębiorstwa, które z niej korzysta.

Po fiskalizacji mamy 7 dni na zgłoszenie się do Urzędu Skarbowego w celu uzyskania indywidualnego numeru ewidencyjnego, który należy umieścić na kasie fiskalnej w widocznym dla wszystkich miejscu. Po tym zdarzeniu możemy ewidencjonować nasze przychody na urządzeniu.

Wydruki generowane przez kasę fiskalną są odzwierciedleniem przychodów w przedsiębiorstwie i są one równorzędne z wystawionymi fakturami sprzedażowymi. Dlatego powinny być ujęte w księgach rachunkowych bądź PKPIR oraz archiwizowane.

Wyrejestrowanie kasy fiskalnej

Wyrejestrowanie kasy fiskalnej z przedsiębiorstwa (z użytku) następuje zazwyczaj w momencie jego likwidacji, uszkodzenia modułu fiskalnego czy też zapełnienia pamięci urządzenia. Podobnie jak w przypadku rejestracji kasy fiskalnej przy jej wyrejestrowaniu musimy złożyć do odpowiedniego Urzędu Skarbowego wniosek o jego wyrejestrowanie. Należy podać wszystkie, niezbędne dane: nadany numer identyfikacyjny, dane firmy korzystającej z kasy fiskalnej oraz datę jej rejestracji. Ważne jest poinformowanie opiekuna kasy (serwisanta) o dokonaniu takich czynności i po wydaniu odpowiedniego oświadczenia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego oddać kasę fiskalną do utylizacji.

W celu uzyskania pomocy przy likwidacji działalności i oraz uzyskania szczegółowych informacji nt. zarejestrowania bądź wyrejestrowania kasy fiskalnej zapraszamy do kontaktu z biurem rachunkowym KRSH.