„Małym podatnikiem” według ustawy o podatku od towarów i usług jest podatnik, którego wartość sprzedaży uwzględniająca podatek VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej 1 200 000 euro, wyrażona w złotych.

Przywileje wynikające ze statusu „Małego podatnika”

Przedsiębiorca będący „Małym podatnikiem” może liczyć na wiele przywilejów z tego tytułu. Najczęściej wybierają możliwość rozliczania kwartalnego VAT na podstawie deklaracji VAT-7K składanej do 25 dnia miesiąca następnego po zakończonym kwartale (tj. do 25 kwietnia, 25 lipca, 25 października, 25 stycznia) oraz wpłacania kwartalnych zaliczek na podatek dochody.

Dodatkowym prawem, z którego korzystają przedsiębiorcy jest możliwość stosowania jednorazowej amortyzacji. Limit jaki narzuca nam ustawa wynosi 50 000 euro. Amortyzacji jednorazowej podlegają środki trwałe , które zaliczane są do grupy 3, 4, 5, 6, 7 i 8 według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Oznacza to, że jednorazowo możemy zamortyzować komputery, meble i urządzenia nawet jeśli ich wartość początkowa przekracza 3500 zł. Jedyny wyjątek stanowią samochody osobowe, które amortyzowane są standardową metodą.

Utrata statusu ”Małego podatnika” a VAT kwartalny

W momencie utraty statusu „Małego podatnika” w trakcie trwającego roku obrotowego, zgodnie z artykułem 99 ust. 5 ustawy o VAT przedsiębiorca powinien przejść na rozliczenie miesięczne zaraz po kwartale w którym nastąpiło przekroczenie limitu, tzn. jeśli przedsiębiorca osiągnął przychód w wysokości 5 mln złotych w lipcu, od następnego miesiąca po zakończeniu kwartału (wrzesień) powinien przejść na rozliczanie miesięczne.

Aby prawidłowo określić wartość osiągniętego przychodu dobrze jest współpracować z biurem rachunkowym. Kancelaria Rachunkowa Sterling & Honest wyjaśni Ci wszystkie kwestie związane ze wszystkimi przywilejami „Małego podatnika” oraz udzieli informacji jaka metoda rozliczania podatku VAT oraz podatku dochodowego będzie dla nas najbardziej opłacalna.