Metody rozliczania podatku VAT. Przejście z metody kwartalnej na miesięczną.

W styczniu 2017 roku zaostrzyły się przepisy pozwalające przedsiębiorcom korzystać z kwartalnego rozliczania podatku od towarów i usług (VAT). Możliwość rozliczeń kwartalnych mają obecnie mali podatnicy, u których obrót w trakcie roku podatkowego nie przekracza 1 200 000 euro, w przeliczeniu na złotówki według średniego kursu NBP z 1 października roku poprzedniego (w zaokrągleniu do 1 000 złotych).

Rozliczanie kwartalne VAT niesie ze sobą korzyści w postaci braku korekt w deklaracjach VAT spowodowanych nieterminowym dostarczeniem faktur do przedsiębiorstwa (ponieważ na rozliczenie podatku mamy 3 miesiące) oraz możliwości stosowania metody kasowej. Metoda kasowa jest bardzo korzysta dla przedsiębiorców wystawiających faktury z długim terminem płatności, ponieważ podatek VAT rozliczamy dopiero w momencie otrzymania płatności od kontrahenta.

Podatek VAT kwartalny rozlicza się składając deklarację VAT-7K. Płatny jest on do 25 dnia miesiąca następnego po zakończeniu kwartału (25 kwietnia, 25 lipca, 25 października, 25 stycznia).

Przejście na miesięczne rozliczanie VAT

W zależności od tego czy rozliczamy się metodą kasową czy nie, na miesięczne rozliczenia VAT przechodzimy w momencie przekroczenia 1 200 000 euro przychodu. O miesiącu składania pierwszej deklaracji miesięcznej powiedzą Ci specjalisty biura KRSH, po dokładnym podliczeniu przychodów i zastosowaniu odpowiednio do działalności przedsiębiorstwa Art. 99 ustawy o podatku od towarów i usług.

Miesięczne deklaracje VAT składa się na formularzu VAT-7 i płatny jest do 25 dnia następnego miesiąca. Warto pamiętać, że deklaracje te należy złożyć nawet za miesiąc w którym nie nastąpiła żadna opodatkowana czynność (zakup/sprzedaż).

Jeśli chcesz założyć firmę i nie wiesz jaka forma opodatkowania będzie dla Ciebie odpowiednia i zarazem korzystna skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym.

Dodaj komentarz