Plan przekształcenia

Stworzymy efektywny plan działań, aby Twoja firma funkcjonowała jeszcze sprawniej!

Założyłeś przedsiębiorstwo i wybrałeś odpowiednią formę opodatkowania? Zatrudniasz pracowników na podstawie umów? Czy masz wrażenie, że płacisz zbyt wysokie podatki i coś robisz nieprawidłowo? Skorzystaj z usług specjalistów z dziedziny księgowości.

Chcesz przekształcić swoją firmę i zwiększyć jej efektywność? Jesteśmy gotowi Ci pomóc. Opracujemy plan przekształcenia dla Twojego przedsiębiorstwa, a nasi eksperci pomogą Ci go zrealizować. Skontaktuj się z nami już dziś!

Jak zmienić formę prawną działalności?

Przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej przedsiębiorca może wybrać jej formę – jednoosobową lub spółkę. Należy wiedzieć, że istnieje również możliwość przekształcania. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, ponieważ nie ma konieczności zakładania firmy od początku. Wystarczy opracować plan przekształcenia i podjąć właściwe kroki. W ten sposób można zmienić formę prawną działalności.

Plan przekształcenia stosuje się przy zmianie formy prawnej przedsiębiorstwa. Dzięki niemu nie ma konieczności likwidowania firmy i zakładania wszystkiego od nowa. Zazwyczaj powodem przekształcenia są kwestie finansowe lub usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Korzyści z przekształcenia są liczne i wiele firm z nich korzysta, takie jak:

 • Niższe koszty prowadzenia działalności
 • Większy kapitał firmowy
 • Optymalizacja procesu podejmowania decyzji
 • Zmniejszenie zakresu odpowiedzialności (na niższy poziom)
 • Mniejsze podatki
 • Możliwość pozyskiwania inwestorów
 • Opcja wprowadzenia spółki na giełdę (tylko dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych)

Plan przekształcenia to pierwszy etap całego procesu. Zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa może stać się punktem zwrotnym dla jego rozwoju. W ten sposób, bez likwidacji działalności, przedsiębiorcy tworzą ogromne spółki, które generują znacznie wyższe przychody. Należy jednak pamiętać, że nie każdą formę prawną można swobodnie przekształcić w inną.

Plan przekształcenia spółki – jak go opracować?

Plan przekształcenia to pierwszy krok w procesie zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa. Należy opracować plan przekształcenia wraz z załącznikami. Pamiętaj, że plan wymaga formy aktu notarialnego.

Plan powinien zawierać określoną wartość bilansową przekształcanego przedsiębiorstwa. Jeśli tak jest, właściciel ma 30 dni na sporządzenie dokumentu. Ten element to bardzo istotna kwestia, ponieważ w przeciwnym razie przekształcenie przedsiębiorstwa nie będzie możliwe.

Na początek należy przygotować załączniki do planu:

 • Ocena aktywów i pasywów majątku przedsiębiorstwa – można tu skorzystać z usług biegłego rzeczoznawcy
 • Sprawozdanie finansowe w celu przekształcenia – dokument niezbędny, aby można było ocenić wartość przedsiębiorstwa. Nie można przekształcić małej firmy w dużą spółkę akcyjną.

Sprawozdanie finansowe można sporządzić na podstawie ksiąg rachunkowych. Jednak nie każdy przedsiębiorca je prowadzi. W takim przypadku należy wykorzystać inne dokumenty:

 • Podsumowanie zapisów z księgi przychodów i rozchodów
 • Ewidencje prowadzone w celach podatkowych
 • Dokumenty opisujące wydatki oraz zyski przedsiębiorstwa

Wymienione powyżej załączniki to jednak nie wszystko. Plan przekształcenia spółki wymaga także odpowiednio przygotowanych projektów: aktu założycielskiego spółki z.o.o. oraz oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorstwa.

Jak sporządzić oświadczenie o przekształceniu spółki?

Należy zawrzeć w nim kilka kluczowych informacji, które są niezbędne do zmiany formy przedsiębiorstwa:

 • Rodzaj spółki, na którą ma być przekształcone przedsiębiorstwo
 • Wysokość kapitału zakładowego, na przykład dla spółki z.o.o. minimalny wkład wynosi 5000 zł
 • Zakres praw przyznanych wspólnikowi spółki
 • Dane członków zarządu

Te informacje są standardowo używane przy zakładaniu nowych spółek czy przedsiębiorstw. Jeśli planujesz przekształcić swoją firmę, konieczne jest ich podanie. Warto wiedzieć, że kapitał zakładowy nie musi być zawsze w formie środków finansowych. Można również wykorzystać różne dobra pasywne do tego celu.

Jak sporządzić akt założycielski spółki, w którą zamierzasz przekształcić przedsiębiorstwo?

Ten dokument ma kluczowe znaczenie w kontekście planu przekształcenia. Powinien zawierać następujące informacje:

 • Nazwa firmy i siedziba spółki
 • Przedmiot działalności spółki
 • Wysokość kapitału zakładowego
 • Informacje o udziałach wspólników – wartość, liczba, możliwość posiadania więcej niż jednego udziału
 • Czas trwania spółki – jeśli jest określony

Wzory wszystkich potrzebnych dokumentów można łatwo znaleźć w sieci. Aby sporządzić niestandardowe umowy, niezbędne jest skonsultowanie się z notariuszem.

Plan przekształcenia precyzuje wszystkie dane dotyczące powstającej spółki lub działalności. Dokument ten jest bardzo zbliżony do tych, które opisują tworzone firmy. Przekształcenie umożliwia ponowne wybranie formy działalności bez konieczności zamykania już istniejącego przedsiębiorstwa.

Weryfikacja planu przekształcenia przez biegłego rewidenta

Plan przekształcenia spółki lub przedsiębiorstwa musi zostać zweryfikowany przez biegłego rewidenta. Sąd rejonowy wyznacza go na wniosek podmiotu przekształcającego. Składanie takiego dokumentu wiąże się z kosztem około 300 zł. Należy również uwzględnić opłatę za usługi biegłego rewidenta, która wynosi dodatkowo od 3000 do 5000 zł.

Sąd ma miesiąc na wyznaczenie biegłego rewidenta dla danego przekształcenia. Do wniosku dołączany jest plan oraz wszystkie załączniki. Warto wiedzieć, że określono także czas realizacji rewizji. Może ona trwać maksymalnie 2 miesiące od momentu wyznaczenia biegłego przez sąd rejonowy.

Otrzymanie pozytywnej opinii od biegłego rewidenta oznacza konieczność sporządzenia wcześniej wspomnianego oświadczenia oraz aktu założycielskiego w formie notarialnej. Następnie należy powołać zarząd spółki, który może być jednoosobowy.