Pracownica w ciąży

Zatrudnienie pracownika niesie ze sobą wiele obowiązków ze strony pracodawcy, m.in. skierowania na badania lekarskie, zorganizowanie szkolenia BHP, przedstawienie regulaminu pracy a także zapewnienia odpowiednich warunków do pracy.
Szczególną ochroną pracy objęci są:
– pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności;
– pracownicy, którym do emerytury brakuje do przepracowania 4 lat;
– pracownice w ciąży.

Zatrudnianie pracownicy w ciąży

O fakcie zajścia w ciążę należy poinformować pracodawcę. Należy przedłożyć mu  zaświadczenie o ciąży wydane przez lekarza. Nie ma ono określonej formy ani Kodeks Pracy nie przedstawia nam terminu złożenia go. Należy pamiętać, że dopiero w momencie złożenia zaświadczenia pracodawcy pracownica otrzyma przywileje przysługujące jej w związku z ciążą.

Przywileje pracownicy w ciąży

Najważniejszym prawem pracownicy w ciąży jest brak możliwości pracy w porze nocnej oraz  podczas nadgodzin. Pracodawca powinien zadbać o odpowiednie ustawienie zmian (jeśli występuje praca zmianowa) oraz pilnować tego, aby pracownica nie musiała wyrabiać dodatkowych godzin w pracy. Kolejnym przywilejem jest brak możliwości zwolnienia pracownicy w ciąży. Istnieją tylko dwa przypadki w których pracownica może zostać zwolniona: w razie upadłości bądź likwidacji firmy oraz w momencie kiedy zwolnienie następuje zgodnie z art. 52 Kodeksu Pracy, czyli z winy pracownika.

Zwolnienie lekarskie

Kobieta podczas okresu ciąży może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. Łącznie może wykorzystać 270 dni (9 miesięcy – cały okres ciąży). Podczas zwolnienia lekarskiego pracownicy przysługuje 100 % wynagrodzenia zasadniczego. Przez pierwsze 33 dni zwolnienia otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy, natomiast po 34 dniach zasiłek chorobowy wypłacany jest przez ZUS. Wyjątek jest wtedy kiedy pracodawca zatrudnia więcej niż 20 pracowników, wtedy do dnia porodu pracownicy to on wypłaca zasiłek chorobowy.

Na wszystkie pytania dotyczące pracy kobiety w ciąży odpowiedzą Ci specjaliści ds. kadr biura KRSH.

 

Dodaj komentarz