Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest spółką osobową, w ostatnich latach dość często zakładaną z uwagi na możliwość optymalizacji kosztów. Osobami odpowiedzialnymi za zobowiązania spółki są: komplementariusz i komandytariusz. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, natomiast komandytariusz tylko i wyłącznie do wysokości wpłaconej sumy komandytowej. Spółka komandytowa mimo tego, że jest spółką osobową uregulowana jest w Kodeksie spółek handlowych, lecz opodatkowana jest podatkiem od osób fizycznych (PIT).

Optymalizacja podatkowa firmy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podwójnie opodatkowana: od uzyskanego przychodu (poprzez podatek CIT – 19%) oraz w momencie wypłacania zysku przez wspólników (dywidenda -19%). Przedsiębiorcy do optymalizacji podatkowej używają spółki komandytowej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w momencie połączenia ze spółką komandytową staje się komplementariuszem spółki komandytowej i przyjmuje nazwę po spółce z o.o. z końcówką „spółka komandytowa” np. Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zmieni się w Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. s. k.. Komandytariuszem są wtedy osoby fizyczne na które dzielony jest zysk i raz odprowadzany podatek (PIT)

Wady prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością s. k.

Tak jak wskazano powyżej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s. k składa się z dwóch niezależnych podmiotów, dlatego też koszty jakie przedsiębiorca musi ponieść w związku z ich założeniem i prowadzeniem są podwójne, m.in. opłaty od wniosków do KRS, koszty prowadzenia księgowości, czy też koszty związane ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego.

Przekształcenie spółki z o.o. wcale nie jest proste. Nie wystarczy złożenie odpowiedniego wniosku do KRS. W tym przypadku potrzebna jest analiza obecnej spółki pod kątem podatkowym, sporządzenie nowego sprawozdania finansowego na dzień rozpoczęcia przekształcenia, opinia biegłego rewidenta a także wycena obecnego przedsiębiorstwa.

KRSH posiada w swoim zespole szerokie grono doradców działających w zakresie spółek handlowych, którzy pomogą w przekształceniu obecnej spółki bądź doradzą przy założeniu i zarejestrowaniu nowej.

Dodaj komentarz