Jak ewidencjować korektę w nowym JPK-V7?

Jak ewidencjować korektę w nowym JPK-V7?

Od 1 października 2020 przedsiębiorców obowiązuje Jednolity Plik Kontrolny V7 (JPK-V7), który zastąpił wycofane deklaracje VAT 7 i VAT 7K. Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolne ma za zadanie uproszczenie prowadzenia dokumentacji podatkowej i automatyzację systemu rozliczeń.  W przypadku konieczności składania korekty należy pamiętać, że podatnik ma 14 dni na wprowadzenie zmian w JPK-V7 od dnia stwierdzenie błędu. Korygujemy część ewidencyjną lub część deklaracyjną, lub obie części jednocześnie w zależności do tego, w której z nich doszło do pomyłek. Jeżeli dane, które wymagają korekty, nie wpływają na wysokość podatku VAT (np. błędny numer NIP), poprawiamy tylko część ewidencyjną. Pozostawiamy błędny zapis ze znakiem “minus” oraz wprowadzamy prawidłowy. W przypadku zmian w części deklaracyjnej, gdzie konieczna była poprawa na przykład stawek VAT do Urzędu Skarbowego przesyłam skorygowany plik JPK-V7 z poprawioną częścią deklaracyjną.  Jeżeli błąd odnosi się do obu części (np. pominęliśmy fakturę w rozliczeniu), skorygowania wymagają obie części, a przesłany plik powinien zawierać zarówno dane pierwotne, jak i poprawione – skorygowane.

Dodaj komentarz