Kancelaria prawna

Kancelaria prawna

Kancelaria Prawno – Rachunkowa Sterling & Honest zapewnia kompleksową obsługę prawną wszystkim przedsiębiorcom w każdej dziedzinie prawa.

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek, w tym w zakładaniu spółek jak i dalszych przekształceniach  w spółkach.

Podchodzimy do każdego klienta w sposób indywidualny, kreatywnie poszukując najlepszych rozwiązań prawnych, dopasowanych do konkretnych okoliczności. 

Zapewniamy również zastępstwo procesowe w każdej sprawie sądowej, w sporach z ZUS i US, a także, co jest wyjątkowo cenione wśród klientów Kancelarii, zapewniamy udział  w postępowaniach kontrolnych jako pełnomocnik przedsiębiorcy.

Zespół prawny Kancelarii Sterling & Honest tworzy grupa wysoko wykwalifikowanych radców prawnych i adwokatów, którzy posiadają wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia i rozwiązywania sporów sądowych oraz prowadzenia bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.

prawa cywilnego, prawa administracyjnego,
prawa rodzinnego i opiekuńczego (rozwód, alimenty, podział majątku),
prawa spółdzielczego i lokalowego,
prawa pracy,
windykacji należności,
prawa bankowego:
– reprezentacja w ramach postępowań z bankami,
– sporządzanie projektów i negocjowanie umów Klientów z bankami, jak również
rozwiązywanie sporów pomiędzy nimi,
– propozycje działań restrukturyzacyjnych

Przedsiębiorcom oraz klientom korporacyjnym Kancelaria oferuje także stałą współpracę oraz kompleksową obsługę prawną, między innymi w zakresie:

 • prawa spółek handlowych,
 • prawa pracy,
 • windykacji należności,
 • negocjacji przy kontraktach handlowych,
 • audytu prawnego,
 • restrukturyzacji
 • należności,

Prawa cywilnego:

 • dochodzenie roszczeń wynikających z umów,
 • zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami powszechnymi oraz sądami
  polubownymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
 • sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz z zakresu prawa cywilnego,
 • sporządzanie pism procesowych,


Prawa nieruchomości:

 • doradztwo przy nabyciu nieruchomości,
 • badania ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów,
 • przygotowywania umów sprzedaży nieruchomości;
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości (uwłaszczenie, zasiedzenie, zwrot
  nieruchomości, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych);
 • pomoc przy współpracy z organem w uzyskaniu wszelkiego rodzaju zezwoleń,
  pozwoleń, decyzji organów administracji związanych z nieruchomością,

Prawa bankowego:

 • reprezentacja w ramach postępowań z bankami,
 • sporządzanie projektów i negocjowanie umów Klientów z bankami, jak również
  rozwiązywanie sporów pomiędzy nimi,
 • propozycje działań restrukturyzacyjnych,