Polityka prywatności i cookies.

Polityka prywatności i cookies

Korzystanie z serwisu https://www.krsh.pl/ („Serwis”) oraz Portalu Facebook- fanpage’a ,,KRSH Kancelaria Prawno- Rachunkowa Sterling & Honest”, wiąże się z udostępnianiem danych osobowych. Poniżej przedstawiamy zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych:
I Słowniczek
1. Administrator Danych Osobowych – Kancelaria Prawno Rachunkowa Sterling & Honest zwana dalej KRSH z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Dworcowej 25 NIP: 6263020718, REGON: 363661832. Nad bezpieczeństwem danych osobowych KRSH czuwa powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie kierując korespondencję na adres Kancelaria Rachunkowa Sterling & Honest, ul. Dworcowa 25, 41-902 Bytom lub e-mailowo pod adresem kancelaria@krsh.pl
2. Serwis – należący do Administratora serwis internetowy, dostępny na stronie www.krsh.pl
3. Fanpage – funkcjonujący na portalu Facebook należący do Administratora fanpage’a ,, KRSH Kancelaria Prawno- Rachunkowa Sterling & Honest”
4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
II Postanowienia ogólne
1. Dane osobowe, czyli wszystkie informacje dotyczące konkretnej osoby korzystającej z Serwisu lub Fanpage’u, są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem, zwłaszcza zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych („Rozporządzenie RODO”).
2. Niniejsza Polityka Prywatności powstała w celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z Serwisu.
III Przetwarzanie danych osobowych, cele przetwarzania danych, podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w Serwisie
1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez podane dobrowolnie przez użytkownika poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) oraz dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP);
3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu opracowania oferty usług lub zapytania ofertowego.
4. Dane osobowe przekazane w przetwarzanie Administratorowi Danych, w ramach Serwisu są przetwarzane w celu: nawiązania współpracy, kontaktu telefonicznego lub e-mailowego dot. m.in. bieżących ofert biura, ofert współpracy, weryfikacja poprawności danych, prowadzenie rozliczeń, archiwizacja, wysyłania rozliczeń, przekazywanie wiadomości marketingowych.
5. Dane będą również przetwarzane, jeśli zajdzie taka potrzeba, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez KRSH (Kancelarię Rachunkową Sterling & Honest oraz podmioty powiązane kapitałowo, osobowo lub organizacyjnie, w tym podmioty utworzone w przyszłości.)
6. Poza wykorzystywaniem w powyższych celach dane używane będą również do prowadzenia badań wewnętrznych służących ulepszeniu funkcjonowania strony, wysyłania informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i usług wybranych firm zewnętrznych, ale tylko w zakresie uprzednio zaakceptowanym przez użytkownika.
IV Przetwarzanie danych osobowych, cele przetwarzania danych, podstawy prawne przetwarzania danych Facebook – Fanpage
1. Kluczową rolę w kontekście zabezpieczenia danych osobowych, które pojawiają się w portalu Facebook, odgrywa oczywiście Facebook, my zaś jako administratorzy fanpage’a możemy podejmować jedynie ograniczone działania. W celu zapoznania się ze środkami podejmowanymi przez Facebooka mającymi na celu zabezpieczenie danych osobowych, polecamy lekturę tekstu znajdującego się pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
2. Jeżeli chodzi o nas, to również podejmujemy kroki mające na celu zadbanie o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan naszej infrastruktury technicznej, szkolimy nasz personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
3. Obserwując nasz fanpage na Facebooku, w sposób automatyczny znajdujesz się na liście obserwatorów, do której mamy dostęp. Dodając komentarz do naszych treści lub w jakikolwiek inny sposób wchodząc w interakcję z publikowanymi przez nas treściami, również pozostawiasz w ramach naszego profilu ślad po sobie, który zawiera Twoje dane osobowe.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze fanpage’a.
5. Kontaktując się z nami za pośrednictwem Messengera lub formularza kontaktowego, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności wizerunek oraz imię i nazwisko.
6. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
7. Wiadomości do nas wysłane podlegają automatycznej archiwizacji za sprawą narzędzi Facebooka i są dla nas dostępne do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Masz wgląd do wszystkich wymienionych z nami wiadomości w aplikacji Messenger.
8. Zasadniczo, nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych osobowych. Są one dostępne w serwisie Facebook na zasadach wynikających z regulaminu i polityki prywatności Facebooka. Nie jesteśmy w stanie usunąć Twoich danych z Facebooka – możesz zrobić to tylko Ty.
9. Jeżeli chodzi o dane pozyskiwane w ramach Facebook Leads Ads, będą one przez nas przechowywane do czasu osiągnięcia celu ich przetwarzania. Czas ten każdorazowo wynika z funkcji i celu danej reklamy, co znajduje odzwierciedlenie w treści reklamy.
10. Pamiętaj, że w każdym momencie możesz edytować lub usuwać swoje komentarze oraz reakcje, które pozostawiłeś na naszym fanpage’u. Jeżeli tego nie zrobisz, pozostaną one widoczne przez czas ich dostępności w serwisie Facebook. Ponadto, w każdej chwili możesz zaprzestać obserwacji naszego profilu – w takiej sytuacji znikniesz z listy obserwatorów naszego fanpage’a.
V. Prawo do danych osobowych
1. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych;
2. Organem kontrolnym RODO – w Polsce jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, że Administrator narusza przepisy RODO. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, numer telefonu: 606-950-000
VI Odbiorcy danych osobowych przekazanych Administratorowi – Serwis oraz Fanpage
1. Twoje dane są udostępniane uprawnionym pracownikom Administratora, jak i podmiotom powiązanym, w celu należytego wykonania umowy. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym (podprzetwarzającym) dane osobowe w naszym imieniu i na nasze zlecenie. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym zlecimy świadczenie usług, wymagających przetwarzanie danych, takich jak: dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także naszym doradcom zewnętrznym i audytorom. Takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie pisemnej umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
2. Jednakże może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
VII Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
VIII Informacja o plikach cookies.
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
IX Logi serwera.
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce użytkownika,
g) Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
X Udostępnienie danych.
1. Odbiorcą osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa lub inne podmioty współpracujące z Administratorem.
2. W zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania, maksymalnie do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych.
XI Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a) Internet Explorer
b) Chrome
c) Safari
d) Firefox
e) Opera
f) Android
g) Safari (iOS)
h) Windows Phone
i) Blackberry.
XII Marketing Facebook
1. Korzystamy z systemu reklam Facebook Leads Ads, który może wiązać się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, jeżeli stworzona przez nas reklama zakłada opcję przekazywania nam określonych danych osobowych. Zakres zbieranych danych oraz cel ich przetwarzania wynika każdorazowo z treści i funkcji danej reklamy.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda. Wyrażoną zgodę w każdym momencie możesz cofnąć.
3. W ramach naszego serwisu Facebook korzystamy z systemu reklam Facebook Ads. Dzięki temu narzędziu możemy kierować reklamy do określonych grup docelowych. Ustawienia grup docelowych pozwalają na zaawansowane targetowanie reklam, ale operacje w tym zakresie nie wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych. Informacje, jakie wykorzystujemy w ramach narzędzi oferowanych przez serwis Facebook nie pozwalają na Twoją identyfikację.
XIII Postanowienia końcowe
1. Polityka prywatności może zostać w każdej chwili zmieniona, w szczególności w przypadku zaistnienia zmian w sposobie przetwarzania danych czy określenia danych kontaktowych. Jeżeli zmiana polityki prywatności będzie związana ze zmianą celu przetwarzania danych konkretnych osób, Administrator powiadomi takie osoby zgodnie z wymogami Rozporządzenia RODO.
2. Polityka Prywatności jest dokumentem zgodnym z przepisami prawa.