Prawo cywilne​

Prawo cywilne

Doradztwo w szeroko pojętym prawie cywilnym

Każde przedsiębiorstwo i osoba fizyczna napotka często na swojej drodze problemy z zakresu prawa cywilnego. Niezależnie od tego, jaki charakter będzie miał dany problem, warto skorzystać z doradztwa specjalistów od prawa cywilnego. Doradcy już na wstępnym etapie podejmowania czynność przeanalizują sprawę, doradzą najkorzystniejsze rozwiązanie i poprowadzą przez ścieżkę prawną aż do rozwiązania problemu. Biura rachunkowe, w połączeniu z kancelarią prawną pomagają w sposób sprawny rozwiązywać konflikty z zakresu prawa cywilnego, które osobą niebiegłym w prawie wydają się nazbyt skomplikowane. Niezależnie czy dochodzimy swoich praw, czy ktoś od nas czegoś oczekuje, warto już na początku drogi spornej skorzystać z profesjonalnego doradztwa.

Reprezentacja przed sądami oraz wszelkimi innymi instytucjami, urzędami oraz organami

Gdy doradztwo i analiza sytuacji danej osoby wskazuje na konieczność wystąpienia o postępowanie administracyjne lub przystąpienie do niego, doradcy poprowadzą swoich klientów przez ten żmudny i trudny proces. Do reprezentowania przed wszystkimi rodzajami organów administracyjnych, kontrolnych i sądowych możemy wyznaczyć pełnomocnika, który będzie nas wspierał na każdym etapie walki o naszą sprawę

Sporządzanie umów cywilnoprawnych

Umowy cywilnoprawne są popularną formą stosowaną przez przedsiębiorców. Należą do nich umowa zlecenie i umowa o dzieło. Powinny być stosowane do zatrudnienia pracownika, podwykonawcy tylko do wykonania określonego zlecenie lub stworzenia danego dzieła. Ich założenia nie podlegają przepisom Kodeksu Pracy, a jedynie Kodeksu Cywilnego. W myśl przepisów nie stosuje się ich do nawiązania stosunku pracy. Jeżeli charakter wykonywanych obowiązków polega na podporządkowaniu, określeniu czasowemu, wskazaniu miejsca, zadań oraz wynagrodzenie umowa powinna być umową o pracę. W praktyce i na rynku pracy różnie to się przedstawia. Pracodawcy nie mając stabilnej sytuacji, często nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienia pracownika na etat. Dla młodych ludzi umowa o pracę nie zawsze jest najkorzystniejszym rozwiązaniem. Często wolą podpisać mniej zobowiązującą umowę cywilnoprawną. Ponieważ umowy te są aktualnie szeroko rozpowszechnione, tak ważne jest ich prawidłowe sformułowanie, i umieszczenie w nich zapisów chroniących interesy obu stron. Sporządzanie umowy prawnej warto zlecić specjalistom i mieć spokojną głowę o to, czy wszystkie zapisy są prawidłowe i dopuszczalne w granicach prawa.

Prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego między innymi związanych z windykacją należności, prawa zobowiązań czy prawa rzeczowego

Reprezentowanie osób fizycznych podczas postępowań związanych windykacjami należy do zakresu usług kancelarii prawnych i biur doradztwa. Należy pamiętać, że doradcy współpracują zarówno z wierzycielami, jak i dłużnikami, dlatego znają z doświadczenia sytuację obu stron i zależy
im na szybkim, polubownym rozwiązaniu sprawy. Jeżeli jednak dochodzi do wejścia na drogę sądową i postępowanie komornicze reprezentacja radcy prawnego jest wskazana. Unikniemy wtedy dodatkowych stresów związanych z zagadnieniami natury prawnej i braku ich znajomości. Kodeks cywilny i szereg ustaw wprowadzają także regulacje w zakresie prawa zobowiązań i prawa rzeczowego, które jest bezwzględne wobec wszystkich. Niejednokrotnie dochodzi do sporów z zakresu poniesienie odpowiedzialności i własności do określonych rzeczy i zwierząt. Postępowania takie są z reguły nacechowane emocjami i kłótniami między stronami. Dla zachowania zdrowego rozsądku powinniśmy zaprosić do współpracy specjalistę z zakresu prawa rzeczowego i prawa zobowiązań.