Prawo pracy i ZUS​

Prawo pracy i ZUS

Wsparcie pracodawców w zakresie szeroko pojętego prawa pracy oraz doradztwo i reprezentacja pracodawców w sporach z pracownikami

Wszyscy życzymy sobie nawzajem fajnej atmosfery w pracy, dobrych relacji z szefem/szefową i lubianych współpracowników. Jednak nie zawsze jest tak, jak byśmy chcieli. Każdy popełnia zaniedbania i niedopatrzenia. Czasami jest ich zbyt dużo i powstają poważne problemy, za które nikt
nie chce wziąć odpowiedzialności. Nasi doradcy z 
zakresu prawa pracy wspierają pracodawców w obraniu odpowiedniej drogi w sporze.

Doradztwo i reprezentacja pracowników w sporach z pracodawcami

Doradztwo dla pracowników w sporze z pracodawcą odbywa się analogicznie, jak przy doradztwie dla pracodawcy. Najpierw analizowane
są umowy i rozwiązania prawne, proponowane są kompromisy i polubowne rozwiązanie sporu. Gdy to nie jest satysfakcjonujące dla którejś
ze stron, w grę wchodzi droga sądowa. Samodzielnie pracownikowi jest trudno przez nią przejść, niekiedy udowodnienie swoich racji trwa latami. Skorzystanie z usług radcy prawnego często prowadzi do skrócenia postępowania i osiągnięcia możliwie najbardziej satysfakcjonujących rozwiązań.

Sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz układów zbiorowych pracy

Nasi specjaliści służą analizą obecnych rozwiązań, kontrolują czy są dostosowane do bieżących, aktualnych przepisów. Sporządzają nowe regulaminy pracy, wynagrodzenia oraz układy prac zbiorowych dla nowo powstałych firm lub działów w istniejącym już przedsiębiorstwie. Niekiedy każdy sektor danej firmy wymaga innego regulaminu, biura doradztwa zajmują się dostosowanie wewnętrznych regulaminów pod rzeczywisty charakter pracy w zgodzie z przepisami prawa. Kodeks Cywilny i Kodeks Pracy oraz szereg dodatkowych ustaw ściśle regulują przepisy związane
z zatrudnianiem pracowników i wykonywaniem przez nich obowiązków świadczenia pracy. Żeby w przyszłości uniknąć sporów z pracownikami
i postępowań przed organami kontroli państwowej, ważne jest odpowiednie przygotowanie regulaminów wewnętrznych, które wprowadzają regulacja dla zatrudnionych pracowników.

Reprezentacja pracodawców w sporach z ZUS

Spór z ZUSem należy do skomplikowanych i uciążliwych postępowań. Przeważnie dotyczy on nieprawidłowości w naliczaniu i odprowadzaniu składek. Niejednokrotnie postępowania te toczą się o naprawdę duże pieniądze i konieczne jest wejście na drogę sądową. W spory te wciągani
są także pracownicy, o których składki najczęściej toczy się postępowanie. Są to skomplikowane, czasochłonne i rozbudowane procesy, które wymagają doradztwa i pełnomocnictwa ze strony radcy prawnego i osoby biegłej w sprawach kadrowo-płacowych. Prawidłowe prowadzenie księgowości i spraw kadrowo-płacowych pozwoli przedsiębiorcom uniknąć nieporozumień z ZUSem. Jeśli jednak już do nich dojdzie, konieczne jest skorzystanie z doradztwa doświadczonej kancelarii i biura rachunkowego.