Prowadzenie ksiąg handlowych

Prowadzenie ksiąg handlowych

Specjaliści z naszego  biura rachunkowego poprowadzą księgi handlowe Twojej firmy. Dzięki ich wieloletniemu doświadczeniu i fachowej wiedzy możesz  być pewien, że będą prowadzone z należytą starannością oraz z zachowaniem najlepszych standardów.

Czym są księgi handlowe?

Księgi handlowe wchodzą w skład pełnej księgowości i uwzględniają każde wydarzenie gospodarcze, które wydarzyło się w firmie. Ustawa
o rachunkowości wydziela poszczególne elementy księgi handlowej i narzuca zasady ich prowadzenia: rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie
i bieżąco. Współcześnie księgi handlowe to już programy komputerowe, które często intuicyjnie łączą poszczególne dane i wprowadzane elementy z wydarzeń gospodarczych.

Kto powinien prowadzić księgi handlowe?

Do prowadzenia pełnej księgowości, w postaci ksiąg handlowych zobligowane są osoby fizyczne, których obrót przekroczył 2 000 000 euro.
Poza tym, od pierwszego dnia istnienia swoje księgi handlowe uzupełniać powinny spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne i spółki kapitałowe. Poprzez spółki kapitałowe mamy na myśli spółki z ograniczoną osobowością oraz spółki akcyjne. Z reguły są to duże przedsiębiorstwa, które prowadzą rozbudowaną działalność usługową, handlową lub produkcyjną. Zatrudniają także stałych pracowników
i współpracują z podwykonawcami.

Księgi handlowe - wady i zalety

Niewątpliwą zaletą jest przejrzystość w obrazie kondycji finansowej firmy i jasność przepływu środków pieniężnych. Jasność stanu majątkowego pozwala na wprowadzanie zmian na bieżąco w danym segmencie i planowanie dalszych kierunków w rozwoju firmy lub poszczególnych działów.