Ryczałt

Ryczałt

Co to jest ryczałt?

Ryczałt jest prostą formą opodatkowania przeznaczoną dla działalności gospodarczej. Początkujący przedsiębiorca, udając się do naszego biura rachunkowego w Bytomiu, uzyska wszelkie potrzebne informacje i rady, odnośnie wyboru dla siebie odpowiedniej formy księgowości.
Nasi specjaliści doradzą, czy ta forma będzie odpowiednia dla danej działalności.
Przy ryczałcie podatek dochodowy płacony jest w formie ustalonego ryczałtu, bez odliczania kosztów uzyskania majątku. Stawki ustalonego ryczałtu różnią się w zależności od rodzaju świadczonych usług i źródeł dochodów. Przykładowo mniejszy podatek opłacać będą osoby, których przychód pochodzi z robót budowlanych, a większy osoby, które wykonują wolne zawody. 

Kto może się rozliczać na podstawie ryczałtu?

Ryczałt jest to uproszczona forma działalności, którą prowadzić mogą osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Mowa tutaj zarówno o jednoosobowej działalności gospodarczej, ale także o spółkach cywilnych osób fizyczny i spółkach jawnych osób fizycznych. Poprzez ryczałt rozliczać się także mogą osoby duchowne oraz osoby fizyczne, które uzyskują dochody z najmu lub dzierżawy. 

Wady i zalety ryczałtu

Ryczałt jest korzystny dla osób, które nie generują dużych kosztów uzyskania przychodówPrzy ryczałcie prowadzona jest jedynie ewidencja przychodów, bez konieczności prowadzenia ewidencji kosztów, ponieważ tych nie uwzględnia się przy rozliczeniu podatkowym. Stawki ryczałtu są niższe, od stawek przy podatku liniowym i ogólnej skali podatkowej.