Slim VAT 2 od października 2021

Zmiany w systemie podatkowym związane z płatnościami podatku VAT

Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT i Prawo bankowe mają zostać wprowadzone w życie od dnia 01 października 2021 roku. Warto wiedzieć co przyniosą i jak dobrze się do nich  przygotować. 
SLIM VAT 2 wprowadza m.in. Transakcje łańcuchowe, czyli jasno określa, komu jest  przyporządkowany transport towarów. Zgodnie z założeniami nowego prawa, transport będzie przyporządkowanie dostawcy pierwszemu lub ostatniemu nabywcy, w zależności kto go zorganizuję.
Nowe prawo wprowadza również tzw. ulgę na złe długi. Oznacza to wydłużenie do 3 lat terminu, licząc od ostatniego dnia rowku, w którym zostanie wystawiona, na skorzystanie z niej. Co ważne, nowelizacja uchyla również zapis, że stosowanie ulgi za złe długi nie jest możliwe dla podmiotów, które są w trakcie podstępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego czy w trakcie likwidacji. To bardzo szeroko komentowana zmiana, która może przynieść wielu firmom pozytywne skutki.

Modyfikacja niektórych zapisów związana ze zmianą mapy geopolitycznej Europy

Prócz wielu kwestii prawnych i związanych z podatkiem VAT, nowelizacja przynosi również sprostowanie przepisów, w ramach nazewnictwa. Modyfikacja pojęcia „państwo członkowskie” oraz „terytorium Unii Europejskiej” wiąże się z wyjściem ze struktur UE Wielkie Brytanii. Ponadto nowe przepisy wydłużają termin zapłaty podatku VAT do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został poniesiony pierwszy wydatek. Zmiana prawa niesie za sobą wiele korzyści, jednak należałoby pamiętać, że każda nowelizacja wymusza na podmiotach dostosowanie się do nowych przepisów, co może rodzić za sobą dodatkowe koszty. Najważniejsze jednak by wszystkie firmy umiały dopasować się do obowiązkowego prawa i przestrzegały wyznaczonych przepisów. Dzięki temu unikną niepotrzebnych kłopotów z Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami. SLIM VAT 2 wprowadza wiele zmian do istniejących już rozwiązań. By szczegółowo się z nimi zapoznać, należy sięgnąć do nowelizacji ustawy. Dobrym rozwiązaniem będzie również przedyskutowanie wszystkiego z obsługującym nas biurem rachunkowym lub podatkowym.

Dodaj komentarz