Usługi prawne Sterling & Honest

Zmiany w przepisach na temat RODO w 2018 roku

Nowe Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (unijny skrót to GDPR – General Data Protection Regulation) ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Specjaliści obawiają się, że dokument zawiera zbyt duże pole do interpretacji jednak nie wszystkie zapisy budzą kontrowersje. Na szczęście nowe RODO nie jest w założeniu czymś…