Zorganizowanie odpowiedniej procedury w celu zwrotu nadpłaconego podatku za granicą

Korekta zeznania podatkowego – kiedy złożyć?

Deklaracje podatkowe – korekcja zeznania podatkowego Zeznania podatkowe za poprzedni rok było można składać do maja. Niestety czasami zdarza się, że deklaracja zawierała błędy i trzeba wypełnić korektę zeznania podatkowego.  Zeznanie korygujące zmienia treść poprzedniej deklaracji. Po zmianie zeznania urząd skarbowy w wyniku kontroli sprawdza tylko dane z zeznania skorygowanego. Okres przedawnienia w wyniku błędnego…