Usługi prawne

 

Kancelaria Prawno – Rachunkowa Sterling & Honest zapewnia kompleksową obsługę prawną wszystkim przedsiębiorcom w każdej dziedzinie prawa.Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek, w tym w zakładaniu spółek jak i dalszych przekształceniach  w spółkach.


Podchodzimy do każdego klienta w sposób indywidualny, kreatywnie poszukując najlepszych rozwiązań prawnych, dopasowanych do konkretnych okoliczności. 

Zapewniamy również zastępstwo procesowe w każdej sprawie sądowej, w sporach z ZUS i US, a także, co jest wyjątkowo cenione wśród klientów Kancelarii, zapewniamy udział  w postępowaniach kontrolnych jako pełnomocnik przedsiębiorcy.

Zespół prawny Kancelarii Sterling & Honest tworzy grupa wysoko wykwalifikowanych radców prawnych i adwokatów, którzy posiadają wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia i rozwiązywania sporów sądowych oraz prowadzenia bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.

Usługi prawne Sterling & Honest

KLIENCI INDYWIDUALNI

PRZEDSIĘBIORCY

Klientom indywidualnym Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • prawa cywilnego, prawa administracyjnego,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego (rozwód, alimenty, podział majątku),
 • prawa spółdzielczego i lokalowego,
 • prawa pracy,
 • windykacji należności,
 • prawa bankowego:
  – reprezentacja w ramach postępowań z bankami,
  – sporządzanie projektów i negocjowanie umów Klientów z bankami, jak również
  rozwiązywanie sporów pomiędzy nimi,
  – propozycje działań restrukturyzacyjnych

Przedsiębiorcom oraz klientom korporacyjnym Kancelaria oferuje także stałą współpracę oraz kompleksową obsługę prawną, między innymi w zakresie:

 • prawa spółek handlowych,
 • prawa pracy,
 • windykacji należności,
 • negocjacji przy kontraktach handlowych,
 • audytu prawnego,
 • restrukturyzacji należności,
 • prawa cywilnego:
  – dochodzenie roszczeń wynikających z umów,
  – zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami powszechnymi oraz sądami
  polubownymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
  – sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz z zakresu prawa cywilnego,
  – sporządzanie pism procesowych,
 • prawa nieruchomości:
  – doradztwo przy nabyciu nieruchomości, badania ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów,
  – przygotowywania umów sprzedaży nieruchomości;
  – regulacja stanów prawnych nieruchomości (uwłaszczenie, zasiedzenie, zwrot
  nieruchomości, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych);
  – pomoc przy współpracy z organem w uzyskaniu wszelkiego rodzaju zezwoleń,
  pozwoleń, decyzji organów administracji związanych z nieruchomością,
 • prawa bankowego:
  – reprezentacja w ramach postępowań z bankami,
  – sporządzanie projektów i negocjowanie umów Klientów z bankami, jak również
  rozwiązywanie sporów pomiędzy nimi,
  – propozycje działań restrukturyzacyjnych,