Zmiany w ryczałcie

Zmiany w ryczałcie

Wraz z nadejściem nowego roku, wprowadzono także nowe zmiany w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego. Limit przychodów, który uprawnia do rozliczania się w ryczałcie ewidencjonowanym, został zmieniony z 250 tys. euro do 2 mln euro. Oznacza to, że grono przedsiębiorców, którzy będą mogli z niego skorzystać, znacznie się powiększy.
Powiększył się także zakres działalności i spółek, które będą mogły opłacać ryczałt w systemie kwartalnym. Ponieważ w tym przypadku limit przychodu za rok poprzedzający został podniesiony z 25 tys. euro na 200 tys. euro. Wprowadzono także zmiany w przedziale stawek oprocentowania. Aktualnie przedstawiają się następująco:

– 17% – wolne zawody (do katalogu dodano rzeczoznawców budowlanych, psychologów, agentów i brokerów ubezpieczeniowych, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, fizjoterapeutów, inżynierów budownictwa, biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych oraz maklerów papierów wartościowych)
– 15% – świadczenie usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (dotychczas ten przychód nie podlegał ryczałtowi)
– 8,5% i 12,5% – od nadwyżki przychodów ponad 100.000 zł dla przychodów związanych z najmem (dotychczas wyłączone z ryczałtu) oraz zakwaterowaniem 

Zmianie uległy również sankcje, za wadliwe prowadzenie ewidencji ryczałtu ewidencyjnego i odprowadzanie go pomimo przekroczonych limitów.

Dodaj komentarz