Audyt finansowy

Zadbaj o swoje finanse dzięki naszym usługom audytu finansowego i zaoszczędź czas i pieniądze na podatkach.

Nasi doświadczeni audytorzy przeprowadzą pełen audyt Twoich ksiąg i przygotują dokładny raport, w którym zidentyfikują obszary, w których można oszczędzić nie tylko na podatkach.

Skontaktuj się z naszą kancelarią, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Czym jest audyt finansowy?

Audyty od lat są bardzo popularne wśród przedsiębiorców, ponieważ pomagają zidentyfikować obszary działalności, które wymagają poprawy lub całkowitej zmiany. Jedną z najczęściej wybieranych form kontroli działań firmy jest audyt finansowy, którego przewodzi biegły rewident.

Celem przeprowadzenia audytu finansowego jest zweryfikowanie, czy sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa są rzetelne oraz czy dokładnie odzwierciedlają sytuację majątkowo-finansową firmy. Audyt ma również na celu zapewnienie, że żadne osoby trzecie nie czerpią korzyści z fałszywych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. Wykrycie nieprawidłowości pozwala na naprawienie błędów lub podjęcie kroków w celu ukarania odpowiedzialnych osób i poprawy efektywności przedsiębiorstwa.

Początek formularza

Audyt finansowy, nazywany także rewizją finansową, jest kluczowym procesem, który ma na celu wykrycie błędów i nieprawidłowości, a następnie przedstawienie ich zarządowi przedsiębiorstwa. Biegły rewident odpowiedzialny za przeprowadzenie audytu finansowego dokładnie analizuje sytuację finansową firmy oraz przegląda dokumenty w celu dokładnej weryfikacji sprawozdań finansowych pod względem ich rzetelności i zgodności z przepisami prawa.

Decyzja o przeprowadzeniu audytu finansowego firmy zazwyczaj wynika z potrzeb przedsiębiorcy lub całego zarządu, którzy chcą podnieść renomę firmy lub usprawnić konkretne działy, np. księgowość. Przed podjęciem decyzji warto zastanowić się, czy taki audyt będzie dobrym rozwiązaniem dla własnej działalności.

Jaki jest cel audytu finansowego?

Po zakończonym procesie audytu finansowego zarząd otrzymuje informacje na temat bieżącej sytuacji finansowej firmy. Zleceniodawca może także liczyć na szczegółową opinię od firmy przeprowadzającej audyt oraz na raporty, na podstawie których podejmowane będą odpowiednie działania mające na celu wprowadzenie poprawek. Zarząd może również podjąć kroki prawne wobec pracowników za błędy finansowe wpłynęły na sytuację finansową firmy.

Podczas rewizji finansowej firmy, biegły rewident dokładnie sprawdza wiele ważnych elementów, w tym bilans oraz rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa, a także środki pieniężne, które były lub są w dyspozycji danej firmy. Ważne jest, aby pamiętać, że audyt różnych instytucji finansowych czy rewizja finansowa wspólnoty mieszkaniowej może być przeprowadzana w inny sposób niż audyt biznesu działającego w innych sektorach.

Działania biegłego przeprowadzającego audyt finansowy

Badanie sprawozdania finansowego jest kluczowe w analizie finansów firmy, ale powinno być przeprowadzane przez doświadczonego audytora z wiedzą z zakresu rachunkowości i księgowości. Ważne jest, aby podczas audytu nie tylko ocenić wyniki finansowe, ale również procesy kontrolne i procedury, które są wykonywane w firmie. Przeprowadzenie audytu przez niedoświadczoną osobę może prowadzić do błędów lub pominięcia ważnych informacji.

W trakcie przeprowadzania rewizji finansowej, biegły dokładnie analizuje zapisy księgowe, transakcje oraz wycenę aktywów i pasywów w celu wykrycia wszelkich nieprawidłowości. Jeśli takie nieprawidłowości zostaną znalezione, biegły zleca przeprowadzenie testów analitycznych oraz bardziej szczegółowej kontroli, które dostarczą dodatkowych informacji o błędach popełnionych przez osoby odpowiedzialne za finanse przedsiębiorstwa.

Przygotowanie do przeprowadzenia audytu finansowego

Przygotowanie się do audytu finansowego jest istotnym etapem, który wymaga dostarczenia biegłemu rewidentowi niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia prawidłowej rewizji finansowej. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, jego specyfiki oraz zakresu działalności, lista dokumentów może się różnić. Chociaż większość księgowych wie, czym jest audyt finansowy, nie każdy posiada listę wymaganej papierologii.

Aby zapewnić prawidłowe przeprowadzenie audytu finansowego, biegły rewident wymaga dostarczenia różnych dokumentów. Lista ta obejmuje statut firmy lub umowę założycielską, wszelkie uchwały, regulaminy, protokoły z kontroli przeprowadzonych przez instytucje państwowe, takie jak urząd skarbowy lub ZUS, opinie i raporty z wcześniejszych audytów, instrukcję obiegu dokumentacji i wiele innych. W przypadku firm zajmujących się sprzedażą towarów, audytor może również zlecić inwentaryzację. Lista ta jest długa, więc warto zapoznać się z nią dokładnie już po otrzymaniu informacji od biegłego rewidenta.

Zewnętrzny audyt finansowy

Przeprowadzenie rewizji finansowej przez niezależnego biegłego, specjalizującego się w audytach finansowych, jest kluczowe dla uzyskania rzetelnych informacji dotyczących finansów firmy. Taki biegły nie jest związany z przedsiębiorstwem ani nie zajmuje się jego księgowością, co zapewnia niezależność i obiektywizm w przeprowadzeniu kontroli.

Wskazanie konkretnych nieprawidłowości lub obszarów wymagających poprawy pozwala na wdrożenie optymalizacyjnych działań i czerpanie wniosków na przyszłość. Rewizja finansowa daje przedsiębiorcy możliwość lepszego funkcjonowania firmy i podniesienia efektywności działań.