Audyt księgowy

Obawiasz się, że coś może być nie w porządku z Twoimi rachunkami i księgowością?

Jesteśmy grupą wysoce wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów, którzy mogą przeprowadzić efektywny audyt w Twoim przedsiębiorstwie.

Oferujemy usługi księgowe na najwyższym poziomie, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas i pieniądze. Nasi kompetentni audytorzy przeanalizują wszystkie transakcje w Twoich księgach i przygotują szczegółowy raport, wskazujący wszystkie obszary, w których możesz oszczędzić na podatkach.

Skontaktuj się z nami już teraz!

Czym jest audyt finansowy w przedsiębiorstwie

Coraz więcej przedsiębiorstw – również z sektora rachunkowości – wybiera audyt finansowy. Dzięki dokładnej analizie sprawozdań finansowych oraz weryfikacji prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, przedsiębiorca nie musi martwić się o potencjalne błędy w działaniach księgowych.

Przeprowadzenie audytu ksiąg rachunkowych daje wiarygodne informacje na temat księgowości prowadzonej w firmie, co wpływa na organizację pracy księgowej w kolejnych kwartałach roku.

Mówiąc najprościej, audyt to zestaw działań mających na celu sprawdzenie poprawności działań w określonym obszarze firmy. Tak więc: audyt finansowy, z oczywistych powodów, obejmuje księgowość, audyt SEO polega na analizie działań marketingowych przedsiębiorstwa, natomiast audyt jakości obsługi klienta monitoruje proces sprzedaży.

W ostatnim czasie audyty stały się bardzo popularnymi i cenionymi narzędziami wsparcia działalności. Każdy świadomy przedsiębiorca, pragnący prowadzić swoje przedsiębiorstwo z odpowiednią starannością, powinien regularnie korzystać z nowoczesnych rozwiązań oferowanych przez rynek. Chociaż przeprowadzenie każdego audytu przynosi szereg korzyści, to audyt finansowy wydaje się być jednym z najważniejszych.

Dlaczego audyt jest tak ważny?

Niewątpliwie, jeśli księgi rachunkowe firmy są prowadzone niepoprawnie, właściciel przedsiębiorstwa może ponieść liczne konsekwencje związane z tym faktem. Staranne prowadzenie dokumentacji księgowej ma na celu przedstawienie zgodnego z prawem i w pełni legalnego działania – co stanowi swoisty zabezpieczenie dla przedsiębiorcy.

Gdy audyt księgowy wykazuje nieprawidłowości, właściciel firmy doskonale wie, gdzie leżą błędy, jak je naprawić i co zrobić, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

Audyt finansowy – istota procesu

Audyt finansowy pozwala na wystawienie rzetelnej oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa. Eksperci sprawdzający finanse firmy – w pełni niezależni od niej – weryfikują aspekty kadrowe i płacowe, analizują operacje gospodarcze, a także wyceniają aktywa i pasywa przedsiębiorstwa.

To właśnie audyt finansowy stanowi jedno z najbardziej efektywnych narzędzi kontroli działania firmy, co pozwala na wyciągnięcie odpowiednich wniosków, wdrożenie zmian oraz zyskanie wiarygodności w oczach swoich partnerów biznesowych i klientów.

Dla kogo przeznaczony jest audyt księgowy?

Regularne przeprowadzanie audytu księgowego w firmie – na przykład raz w roku – stało się standardem w wielu przedsiębiorstwach, zwłaszcza tych pragnących dynamicznie się rozwijać w najbliższych latach. Bez prawidłowo prowadzonej księgowości, która umożliwia wykrycie wszelkich nieprawidłowości, żadna firma dbająca o swoją reputację i klientów nie jest w stanie efektywnie działać.

Wiele spółek popełnia błąd, traktując audyt jako dodatek do swojej działalności, zapominając o istotnej roli prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych dla funkcjonowania na rynku. W przypadku wykrycia niedociągnięć i nieusunięcia ich w odpowiednim czasie (najlepiej natychmiast!) po audycie, firma może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

Korzyści z przeprowadzenia audytu

Nieocenioną korzyścią z korzystania z profesjonalnego audytu księgowości jest budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa jako świadomego, legalnego, przejrzystego i uczciwego podmiotu. Tak postępują liderzy branż. To właśnie takich partnerów do współpracy najczęściej wybierają duże podmioty, gotowe zapłacić więcej za produkt czy usługę ze względu na jakość i renomę. Jednak jakość przedsiębiorstwa to nie tylko jakość towarów czy usług, ale także szereg przemyślanych, profesjonalnych działań, takich jak np. wspomniana wyżej rewizja.

Prawidłowo przeprowadzony audyt księgowości pozwala wyeliminować nieprawidłowości także w kontaktach z Urzędem Skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, zapewniając przedsiębiorcy komfort pracy bez zbędnych obaw o kary finansowe!

Jak przygotować się do audytu księgowego – jakie dokumenty są potrzebne?

Do przeprowadzenia audytu ksiąg rachunkowych konieczne jest przygotowanie kilku kluczowych dokumentów – na czele z księgami rachunkowymi. To właśnie one są podstawowym źródłem informacji dla osób przeprowadzających audyt. Ponadto, niezależni eksperci będą opierać się także na sprawozdaniach finansowych firmy oraz dokumentach ściśle związanych z działaniem kadr i płac.

Mimo że audyt jest obowiązkowy tylko dla określonych działalności (banków, towarzystw ubezpieczeniowych, spółek akcyjnych związanych z obrotem publicznych funduszy oraz firm spełniających przynajmniej dwa z trzech warunków: zatrudniających powyżej 50 osób / mających roczną sumę aktywów wynoszącą ponad 2,5 mln euro / osiągających przychody netto co najmniej 5 mln euro), coraz więcej przedsiębiorców nieobjętych tym obowiązkiem planuje skorzystać z audytu w najbliższym czasie.

Doświadczenie pokazuje, że audyt księgowy pozwala firmom na efektywniejsze działanie w wielu obszarach. Dzięki prawidłowo prowadzonej księgowości, właściciel firmy może w pełni skoncentrować się na planowaniu jej rozwoju. Chcąc skorzystać z profesjonalnego audytu ksiąg rachunkowych, warto zwrócić się o pomoc do niezależnego biegłego rewidenta księgowego.