Główny księgowy

Niezbędny ekspert w Twoim przedsiębiorstwie

Czy Twoja mała firma ma problemy z księgowością? Potrzebujesz kompetentnego księgowego? Skorzystaj z usług naszego biura rachunkowego!

Główny księgowy odgrywa istotną rolę w każdym przedsiębiorstwie i ma kluczowe znaczenie dla jego rozwoju. Zatrudnij specjalistę, który wesprze Cię w kwestiach księgowości i podatków.

Przejmiemy odpowiedzialność za Twoją księgowość i rozliczenia podatkowe, abyś mógł skoncentrować się na rozwijaniu swojego biznesu. Nie narażaj swoich finansów.

Rozpocznij współpracę z ekspertami KRSH – skontaktuj się z nami już teraz!

Zakres obowiązków głównego księgowego

Główny księgowy pełni istotną funkcję w firmie i jest jednym z kluczowych specjalistów. Stanowisko to wymaga odpowiedzialności, kompetencji oraz dużego doświadczenia, dlatego nie każdy może je objąć. Zawód ten oferuje stabilne zatrudnienie z możliwością dalszego rozwoju i jest przyszłościowy oraz niezbędny.

Podstawowe obowiązki głównego księgowego obejmują przede wszystkim dokładne obliczanie podatków, terminowe sporządzanie deklaracji podatkowych (takich jak PIT, CIT, VAT, JPK oraz podatków lokalnych), tworzenie rocznych sprawozdań, bilansów, dokumentów zamknięcia miesiąca.

Dzięki sumiennej pracy głównego księgowego, właściciel firmy nie musi martwić się o problemy z instytucjami takimi jak ZUS czy Urząd Skarbowy. Prowadzenie księgowości zgodnie z aktualnymi przepisami, reprezentowanie klienta przed organami zajmującymi się sprawami finansowymi, odpowiedzialność za procedury uzgadniania sald z partnerami biznesowymi, kontakt z GUS-em czy bankami oraz kontrola prawidłowości rozliczeń to tylko część obowiązków głównego księgowego w firmie. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, księgowy może mieć mniej lub więcej pracy, jednak zazwyczaj wykonuje te same czynności co miesiąc. Perspektywą rozwoju na stanowisku głównego księgowego jest awans na dyrektora finansowego przedsiębiorstwa.

Czy główny księgowy pełni rolę kierowniczą?

Zgodnie z prawem, osoba na stanowisku głównego księgowego uważana jest za jednego z kilku menedżerów firmy. W praktyce jednak pełna kontrola nad przedsiębiorstwem należy do właściciela, który korzysta z wiedzy i umiejętności głównego księgowego.

Warto zauważyć, że osoby zatrudnione na stanowiskach księgowych w firmach mogą awansować na głównego księgowego, co wiąże się nie tylko z wyższymi zarobkami, ale także z prestiżem związanym z powierzaniem nowych, bardziej odpowiedzialnych obowiązków.

Rola głównego księgowego

Czasami główny księgowy w firmie zajmuje się również kasą – jest to możliwe ze względu na wspólne cechy obu stanowisk. Prowadzenie kasy ściśle wiąże się z dokumentacją księgową, podatkami, sprawozdaniami i bilansami, dlatego niektórzy właściciele firm decydują się połączyć te dwie funkcje i powierzyć nadzór nad nimi jednej osobie.

Jednak nie zawsze łączenie funkcji jest możliwe – główny księgowy nie może zajmować się sprawami kadrowymi, do których powinna zostać zatrudniona inna osoba. Główny księgowy, mający w zakresie obowiązków prowadzenie kasy, może oczekiwać wyższego wynagrodzenia, związanego z dodatkowymi zadaniami w pracy.

Główny księgowy a dyrektor finansowy

Bez wątpienia dyrektor finansowy jest odpowiedzialny za zarządzanie finansami firmy i ponosi największą odpowiedzialność za procesy finansowe w przedsiębiorstwie. Księgowi wraz z głównym księgowym dbają o sprawne funkcjonowanie działu księgowości, wpływając jednocześnie na rozwój i wizerunek firmy.

Najbardziej pożądanym rozwiązaniem w firmach jest stworzenie kompetentnego, współpracującego ze sobą zespołu doświadczonych, profesjonalnych osób, które traktują swoje zatrudnienie zadaniowo, bez zbędnej rywalizacji. Często zdarza się, że gdy dyrektor finansowy przechodzi na emeryturę, główny księgowy naturalnie zajmuje jego miejsce.

Warto dodać, że aby pracować jako dyrektor finansowy, nie wystarczy wykształcenie wyższe czy doświadczenie w finansach – od przyszłych dyrektorów często wymaga się także prestiżowych studiów MBA (ang. „Master of Business Administration”).

Główny księgowy na uczelni – jakie są wymagania? Zawód głównego księgowego przyciąga coraz więcej młodych osób zainteresowanych ekonomią, którzy zastanawiają się, którą ścieżkę wybrać po ukończeniu studiów. Co ciekawe, szerokie perspektywy zawodowe oferuje nie tylko stanowisko głównego księgowego w firmie handlowej czy usługowej, ale również na uczelni wyższej. Główny księgowy na uczelni odpowiada przede wszystkim za zarządzanie finansami placówki publicznej lub niepublicznej oraz utrzymanie odpowiedniego porządku w dokumentacji uniwersytetu czy politechniki.

Nie bez powodu młode osoby interesują się tym zawodem – zatrudnienie na uczelni wyższej gwarantuje nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie, ale również stabilizację i prestiż. Mimo że kandydaci na stanowisko głównego księgowego uczelni muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, zdecydowanie warto podjąć się tego wyzwania.

Główny księgowy uczelni – kto może nim zostać? Osoba, która może zostać głównym księgowym uczelni, powinna posiadać wykształcenie w kierunkach związanych z ekonomią (na przykład finanse i zarządzanie). Jednak teoretyczna wiedza to nie wszystko – kandydat musi również posiadać potwierdzone dokumentami doświadczenie w dziale księgowości oraz ukończyć odpowiednie kursy.

Wystarczy, że absolwent studiów ekonomicznych ukończy renomowany kurs na głównego księgowego, aby móc ubiegać się o to stanowisko. Chodzi tutaj o sprawdzone i prestiżowe kursy, takie jak te organizowane przez Krajową Izbę Księgowych. Mimo że uczestnik będzie musiał pokryć koszty kursu z własnych środków, zarobki na przyszłym stanowisku głównego księgowego z pewnością zrekompensują ten wydatek.