Nadzór księgowy

Zadbamy o każdy szczegół Twoich spraw księgowych!

Księgowość odgrywa kluczową rolę w każdym przedsiębiorstwie. Musisz jednak dokładnie monitorować wszelkie kwestie związane z nią. Brakuje Ci czasu na kontrolę księgową? Zleć to zadanie profesjonalistom. Zacznij już teraz!

Przestań marnować czas na kwestie związane z księgowością i skoncentruj się na rozwijaniu swojego biznesu. Ulepsz praktyki dzięki zaawansowanej kontroli księgowej. Zaufaj ekspertom z KRSH.

Zasięg kontroli księgowej w przedsiębiorstwie Kontrola księgowa to metoda sprawdzania rzetelności i prawidłowości prowadzenia księgowości przez jednostki gospodarcze. Może być realizowana przez zewnętrzne firmy lub własny dział księgowy w przedsiębiorstwie.

Celem kontroli księgowej jest zapewnienie, że księgi rachunkowe i inne dokumenty biznesowe są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz standardami rachunkowymi. Jest to istotne dla poprawności i wiarygodności informacji finansowych firmy oraz dla ochrony interesów właścicieli i inwestorów.

Zakres kontroli księgowej zależy od rodzaju i wielkości jednostki oraz od formy i zakresu prowadzonej działalności. W ogólnym ujęciu kontrola księgowa może obejmować następujące działania, takie jak:

 • Weryfikacja poprawności i rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami rachunkowymi.
 • Dostarczanie informacji zwrotnych oraz rekomendacji dotyczących ulepszenia i usprawnienia procesów księgowych i rachunkowych.
 • Sprawdzanie prawidłowości i rzetelności obliczeń, ewidencji oraz ujawnień finansowych.
 • Organizowanie szkoleń oraz spotkań informacyjnych dla pracowników działu księgowości oraz innych zainteresowanych osób, w celu podniesienia ich kompetencji i wiedzy z zakresu rachunkowości oraz finansów.
 • Analiza i ocena sytuacji finansowej jednostki oraz jej zgodność z deklarowanymi celami oraz strategiami.
 • Podejmowanie działań wyjaśniających i korygujących w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braków w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.
 • Współpraca z innymi działami przedsiębiorstwa, aby zapewnić spójność i ciągłość procesów rachunkowych oraz finansowych

Oprócz wyżej wymienionych, warto również zwrócić uwagę na kilka innych form wsparcia, zwłaszcza jeśli chodzi o ich zakres. Dla przedsiębiorców istotne jest to z punktu widzenia dokumentacji księgowej, ponieważ dotyczy: weryfikacji ksiąg rachunkowych, analizy deklaracji podatkowych oraz sprawozdań, udzielania porad księgowych odnoszących się do przepisów podatkowych, nadzoru nad sporządzaniem bilansów zysków i strat, konsultacji w sprawach inwentaryzacji i wielu innych.

Nadzór księgowy – jakie są koszty i kto powinien zdecydować się na taką usługę?

Cena nadzoru księgowego uzależniona jest od wielu aspektów, takich jak:

 • rodzaj i wielkość przedsiębiorstwa,
 • zakres działalności,
 • stopień złożoności ksiąg rachunkowych,
 • liczba transakcji i dokumentów księgowych.

Na ogół koszt nadzoru księgowego ustalany jest indywidualnie dla każdej firmy i zależy od powyższych czynników oraz cennika ustalonego przez biuro rachunkowe. Należy pamiętać, że nadzór księgowy to inwestycja, która może przynieść konkretne korzyści dla przedsiębiorstwa, takie jak:

 • zwiększenie jakości i wiarygodności informacji finansowych,
 • lepsze zarządzanie finansami,
 • większa pewność prawna i podatkowa,
 • redukcja ryzyka popełnienia błędów księgowych.

Warto rozważyć przeznaczenie większych środków na nadzór księgowy, jeśli ma to przynieść długotrwałe korzyści dla firmy. Firmy, które powinny skorzystać z usług nadzoru księgowego, to te, które:

 • Muszą prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości lub innymi przepisami prawnymi, np. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje, stowarzyszenia itp.
 • Posiadają szeroki zakres działalności lub wysokie obroty, co wiąże się z dużą liczbą transakcji i dokumentów księgowych.
 • Działają na złożonych strukturach organizacyjnych lub mają oddziały i filie w innych krajach.
 • Chcą zapewnić wiarygodność i rzetelność swoich informacji finansowych dla inwestorów, akcjonariuszy lub instytucji finansowych.
 • Potrzebują wsparcia w zarządzaniu finansami lub chcą usprawnić swoje procesy księgowe i rachunkowe.

Jak wybrać rzetelny nadzór księgowy i sprawdzić księgową?

Wybór solidnego biura księgowego do nadzoru spraw podatkowych i rozliczeniowych w przedsiębiorstwie jest kluczowy. Chodzi głównie o bezpieczeństwo oraz poprawność rozliczeń – wszelkie błędy rozliczeniowe z Urzędem Skarbowym mogą skutkować nałożeniem wysokich kar podatkowych. Nierzetelna księgowa może być dużym problemem dla firmy, dlatego warto wiedzieć, gdzie zgłosić księgową i jak wybrać odpowiednią osobę/firmę do nadzoru księgowego.

Na etapie poszukiwania pomocy warto zwrócić uwagę na takie aspekty, jak:

 • Doświadczenie i specjalizacja: jakie doświadczenie posiada dana osoba lub firma w zakresie nadzoru księgowego.
 • Zaufanie i opinie innych: referencje od innych przedsiębiorców, którzy korzystali z usług danego nadzoru księgowego.
 • Warunki współpracy: jakie są zasady współpracy z danym nadzorem księgowym, np. jak często będzie kontakt, jakie będą uprawnienia do wprowadzania zmian w księgach rachunkowych.

Nadzór księgowy to forma kontroli nad rzetelnością i prawidłowością prowadzenia rozliczeń księgowych przez przedsiębiorstwa. Celem nadzoru księgowego jest zapewnienie, aby księgi rachunkowe i inne dokumenty księgowe były prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami rachunkowości. Jest to istotne dla poprawności i wiarygodności informacji finansowych przedsiębiorstwa oraz dla ochrony interesów właścicieli i inwestorów.