PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

Pozwól profesjonalistom z Kancelarii Prawno-Rachunkowej Sterling & Honest zadbać o Twoje Pracownicze Plany Kapitałowe!

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to emerytalne rozwiązanie dla pracowników, ale czy warto wdrożyć je w Twojej firmie?

Mimo że PPK wydają się dobrowolne, każdy pracodawca z co najmniej jednym pracownikiem podlegającym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym musi umożliwić swoim pracownikom przystąpienie do tego systemu.

Nie wiesz, jak to zrobić? Chciałbyś zadbać zarówno o swoich pracowników, jak i interesy swojej firmy? Skontaktuj się z Kancelarią Prawno-Rachunkową Sterling & Honest, a my zajmiemy się resztą!

Czym są PPK?

PPK to system oszczędzania na emeryturę wprowadzony Ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Jest to powszechne rozwiązanie, do którego przystąpienie jest dobrowolne.

Wszyscy pracodawcy z co najmniej jednym pracownikiem podlegającym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym muszą umożliwić swoim pracownikom przystąpienie do PPK. Kto może skorzystać z tego rozwiązania? Jak to działa i czy warto zdecydować się na tę formę oszczędzania na emeryturę?

Pracownicze Plany Kapitałowe to system wprowadzony kilka lat temu, który pozwala na gromadzenie środków na emeryturę z trzech źródeł. Oszczędności na koncie PPK gromadzone są przez pracownika, pracodawcę oraz państwo, które wspólnie pomagają sukcesywnie zwiększać zgromadzone środki. Jeśli pracodawca zatrudnia osoby zainteresowane PPK, musi wybrać instytucję finansową, która wprowadzi PPK do firmy, a następnie utworzyć indywidualne konta PPK dla każdego pracownika chcącego uczestniczyć w programie.

Jakie są wpłaty do PPK?

W ramach PPK co miesiąc na konto pracownika trafia 2-4% jego wynagrodzenia – pracownik sam deklaruje, jaki procent chce przeznaczyć na oszczędności. Minimalna wartość to 2%, a maksymalna – 4%. Dodatkowo, pracodawca wpłaca na to konto 1,5% wartości wynagrodzenia brutto pracownika każdego miesiąca. Pracodawca może także dobrowolnie zwiększyć swoją wpłatę do 2,5%.

Trzecim źródłem finansowania PPK jest państwo, które przekazuje pracownikowi jednorazową wpłatę w wysokości 250 zł na początek oraz roczną dopłatę w wysokości 240 zł. Dzięki tak zorganizowanemu systemowi pracownik może gromadzić kapitał na emeryturę, który jest jego własnością i może być dziedziczony.

PPK – kto jest objęty programem?

PPK to uniwersalny program, w którym automatycznie zapisani są wszyscy pracownicy w wieku 18-55 lat zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu. Osoby w wieku 55-70 lat mogą na własny wniosek dołączyć do programu.

Ważne jest, że wszyscy zatrudnieni po wejściu w życie ustawy o PPK muszą posiadać 90-dniowy staż pracy, aby przystąpić do programu. Każdy ma również prawo odmówić uczestnictwa w PPK. Jak zrezygnować? Wystarczy przekazać pracodawcy pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w PPK, podpisane przez pracownika.

PPK – jak sprawdzić saldo konta?

Jeśli zdecydowałeś się na uczestnictwo w programie oszczędzania, możesz w każdym momencie sprawdzić saldo swojego konta PPK. Dzięki temu dowiesz się, ile środków udało Ci się zgromadzić oraz ile z nich wpłaciłeś osobiście, ile dopłacił państwo lub pracodawca. Stan swoich oszczędności możesz sprawdzić za pośrednictwem systemu instytucji finansowej, z którą Twój pracodawca współpracuje w ramach PPK – powinieneś otrzymać dane do logowania po założeniu indywidualnego konta.

Jeśli posiadasz kilka kont PPK, pracując dla różnych pracodawców, możesz sprawdzić wartość zgromadzonych środków na wszystkich kontach poprzez serwis MojePPK, logując się za pomocą profilu zaufanego lub samodzielnie utworzonego konta.

PPK – wypłata środków

Uczestnicząc w PPK, jak możesz wypłacić zgromadzone na koncie środki? W każdej chwili możesz skorzystać z funduszy zgromadzonych w ramach PPK. Jeśli zdecydujesz się na to przed ukończeniem 60. roku życia, będziesz realizować tzw. „zwrot”. W większości przypadków można to zrobić, zlecając dyspozycję z konta i przekazując pieniądze na wybrany numer bankowy. Warto jednak pamiętać, że zwrot może być dokonany tylko w przypadku całości zgromadzonych środków i wiąże się z różnymi potrąceniami. Będziesz musiał liczyć się z tym, że:

  • stracisz wpłaty od państwa – roczne i powitalne,
  • 30% wpłat od Twojego pracodawcy zostanie przekazane do ZUS na konto składki emerytalnej,
  • będziesz musiał odprowadzić podatek od przychodu kapitałowego – 19% kwoty zarobionej przez Twój fundusz.

Przed ukończeniem 60. roku życia możesz również wypłacić środki z PPK na wkład własny do kredytu hipotecznego lub w przypadku poważnej choroby. W takim przypadku po wypłacie środków rachunek PPK nadal będzie istniał i będzie kontynuowany oszczędnościami w kolejnych miesiącach.

Czy warto przystąpić do PPK?

Opinie na temat możliwości przystąpienia do programu są podzielone. Niezaprzeczalnymi argumentami za uczestnictwem w projekcie są realne, wyznaczone przez ustawę kwoty, które do oszczędności dodaje pracodawca i Skarb Państwa. Dodatkowo, uczestnictwo w PPK daje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej – dla produktów inwestycyjno-oszczędnościowych obowiązuje podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

Jeśli jednak w wieku powyżej 60 lat nie wypłacisz więcej niż 25% zgromadzonych środków jednorazowo, a następnie odbierzesz pozostałą kwotę w ramach 120 miesięcznych rat, podatek nie będzie Cię dotyczył.

Autozapis do PPK

Osoby w wieku 55-70 lat mogą dobrowolnie przystąpić do programu. Każdy, kto jest zatrudniony po wprowadzeniu przepisów o PPK, musi mieć staż pracy trwający co najmniej 90 dni, aby móc przystąpić do programu. Jednak każdy ma prawo odmówić uczestnictwa w PPK i może złożyć stosowną deklarację w formie pisemnej podpisaną przez pracownika.

Współpracując z Kancelarią Prawno-Rachunkową Sterling & Honest, zyskasz pewność, że wszelkie formalności związane z wdrożeniem PPK w Twojej firmie zostaną wykonane prawidłowo i zgodnie z przepisami. Dbamy zarówno o interesy pracodawców, jak i pracowników, pomagając we wdrożeniu systemu, który może przynieść korzyści obu stronom.

Nie czekaj dłużej, skontaktuj się z Kancelarią Prawno-Rachunkową Sterling & Honest, abyśmy pomogli Ci zrozumieć i zastosować Pracownicze Plany Kapitałowe w Twojej firmie. Nasze doświadczenie i wiedza w dziedzinie prawa i finansów sprawią, że proces wdrożenia PPK będzie dla Ciebie prosty i bezproblemowy.