Prawo karne

Prawo karne

Reprezentacja podejrzanych w postępowaniach przygotowawczych przed Policją i Prokuraturą

Postępowania w obrębie prawa karnego są tymi, których wszyscy unikamy za wszelką cenę. Jedna bywają sytuacje w życiu, kiedy mniej
lub bardziej celowo „pakujemy się w kłopoty z prawem”. Czasami kłopoty znajdują nas same, a my musimy udowodnić, że jesteśmy
niewinni. Konieczne jest wtedy korzystanie do dobrego prawnika, aby już na etapie przygotowawczym wyciągnął nas z kłopotów lub zmniejszył proporcje grożącego nam wyroku.

Reprezentacja w charakterze obrońcy oskarżonych lub obwinionych o popełnienie przestępstwa, lub wykroczenia

Bywają jednak sytuacje, kiedy zostaniemy postawieni w stan oskarżenia przed sądem. Konieczna jest wtedy obrona lub wnioskowanie o możliwie najniższy wymiar kary, jeżeli na wstępie przyznajemy się do winy. Jeżeli jesteśmy obwinieni lub oskarżeni o popełnienie przestępstwa,
lub wykroczenia, koniecznie powinniśmy wszystkie działania konsultować z prawnikiem. Doświadczony radca prawny lub adwokat zostaną naszymi pełnomocnikami i zrobią wszystko, co w ich mocy, aby osiągnąć możliwie najkorzystniejszy dla swojego klienta wyrok.

Reprezentacja w charakterze pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych (pokrzywdzonych)

Pełnomocnik jest także potrzebny osobom, które zostały pokrzywdzone. W sytuacjach, w których to nam stała się krzywda, wspieramy działania prokuratury i dążymy do tego, aby sprawca poniósł konsekwencje prawne. Kiedy uważamy, że za daną krzywdę należy nam się odszkodowanie, sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, a i tak długie postępowanie wydłuża się o kolejne miesiące lub lata. Prawnik, który wspiera nas
w działaniach, podpowie, jakie są 
możliwości prawne, na co możemy liczyć, o co możemy się starać, a także co grozi sprawcy naszej krzywdy. Poprowadzi nas przez wszystkie batalie sądowe, na każdym etapie postępowania, także po wniesieniu odwołania, jeśli ostateczny wyrok sądu
nie będzie dla 
nas satysfakcjonujący.

Reprezentacja w postępowaniach wykonawczych

W przypadku gdy nasze postępowanie karne zakończy się wyrokiem skazującym, wkraczamy na drogę postępowania wykonawczego, które rozpoczyna się w momencie gdy wyrok stanie się prawomocny i wykonalny. Przepisy regulujące ten rodzaj postępowania to Kodeks Karny Wykonawczy. Reprezentacja przez prawnika w postępowaniu wykonawczym polega na czuwaniu nad prawidłowością wykonywanych wobec
nas czynności. 
Egzekwowanie wyroku musi odbywać się w sposób zgodny z prawami człowieka, w sposób humanitarny i z poszanowaniem praw osoby skazanej. Nad prawidłowościami w tym zakresie i w obronie interesu osoby skazanej czuwają jej prawnicy.

Sporządzanie pism procesowych i wniosków

Kancelaria prawna prowadzi także obsługę interesantów w zakresie sporządzania pism procesowych i wniosków. Doradcy przygotowują niezbędnie dokumenty procesowe i formują pisma procesowe, które powinny składać się z odpowiednich elementów i przywołaj aktów