Prowadzenie kadr i płac

Prowadzenie kadr i płac

Nasze biuro rachunkowe kompleksowo zajmie się rozliczeniami i odpowiednim przechowaniem akt i dokumentów. W dużych przedsiębiorstwach z reguły funkcjonuje oddzielny dział kadrowo-płacowy, w którym jest zatrudnionych kilku pracowników. Jednak małe i średnie przedsiębiorstwa często łączą obowiązki księgowe z obowiązkami kadrowo-płacowymi. Dzięki naszym specjalistom nie ma konieczności zatrudnienia kadrowej czy księgowej na etaty. Na bieżąco wprowadzamy zmiany i uzupełniamy wiedzę z zakresu zmian w kodeksie pracy i innych aktach regulujących przepisy w zakresie zatrudnienia pracowników.

Czym zajmują się kadry i płace?

Kadry i płace jest to dział obsługujący pracowników danej firmy i dokumentację związaną z ich zatrudnieniem. Obowiązki kadrowo-płacowe
w przedsiębiorstwie to prowadzenie 
ewidencji czasu pracy, rozliczanie wynagrodzeń, przygotowywanie list płac, wykonywanie przelewów
do pracowników i ZUSu, rozliczenia podatkowe oraz prowadzenie teczek akt 
osobowych. Obowiązki kadrowo-płacowe to także rozliczanie wniosków urlopowych, wydawanie zaświadczeń dla pracowników czy dbanie o szkolenia i dokumentację BHP.

Kadry odpowiadają za prowadzenie procesów rekrutacji, zatrudnienie nowych pracowników oraz przygotowanie dokumentacji dla zwalnianych osób.