Prowadzenie książki przychodów i rozchodów KPiR

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów KPiR

Czym jest książka przychodów i rozchodów?

KPiR jest drugą z uproszczonych form prowadzenia księgowości. W książce przychodów i rozchodów nasze biuro rachunkowe gromadzi informacje o kosztach, jakie ponosi dana firma. Uwzględnia się w niej wszystkie przychody uzyskane i powstałe w obrębie działalności.  Mowa tutaj o wydatkach na materiały handlowe, na promocję, na wyposażenie pomieszczeń, za zakup materiałów do dalszej obróbki. Poniesione koszty, które księguje się w KPiR to także wynagrodzenia pracowników, faktury od podwykonawców i usługodawców, oraz koszty na pokrycie prac rozwojowo-badawczych.

Książka przychodów i rozchodów - dla kogo przeznaczona?

KPiR prowadzić mogą osoby wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli jako formę rozliczania się z podatku dochodowego wybiorą zasady ogólne lub podatek liniowy. Dotyczy to także spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich i spółek cywilnych osób fizycznych. Zaprzestać prowadzenia KPiR muszą przedsiębiorstwa, których obrót przekroczył w poprzednim roku kalendarzowych w polskiej walucie

Plus i minusy prowadzenia książki przychodów i rozchodów

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów wymaga znajomości przepisów i wytycznych, musi być także prowadzona systematycznie
i chronologicznie. Niewątpliwą zaletą jest 
możliwość uwzględnienia wszystkich kosztów poniesionych w obrębie firmy. Podatek dochodowy odprowadzany do urzędu skarbowego jest wyliczany na podstawie rzeczywistych dochodów, a przychodów jak to mam miejsce przy ryczałcie.