Ustalenie stawki VAT

Czy nie wiesz, jaka stawka podatku VAT będzie dla Ciebie odpowiednia? Czy będzie to standardowa stawka 23%, a może preferencyjna 8% lub 0%? A co jeśli prowadzisz działalność międzynarodową? Unia Europejska ma jednolity rynek towarów i usług, jednakże stawki podatku VAT różnią się w poszczególnych krajach.

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej stawki podatku VAT, napisz do nas, a my dobierzemy ją do obowiązujących przepisów.

Nie wahaj się i skontaktuj z nami już dziś!

Rodzaje stawek VAT

Ustalenie odpowiedniej stawki podatku VAT to ważny aspekt funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Zgodnie z przepisami podatnik musi uiścić podatek VAT za sprzedaż swoich towarów lub usług. W Polsce podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23%, jednakże istnieje możliwość zastosowania stawek obniżonych lub zwolnienia z podatku. Wśród stawek obniżonych w Polsce wyróżnia się m.in.:

  • Stawkę 8%, która stosowana jest w przypadku sprzedaży robót budowlanych, produktów farmaceutycznych, czasopism, gazet lub części usług gastronomicznych.
  • Stawka 5% dotyczy produktów spożywczych, rolnych oraz książek.
  • Natomiast stawka 0% przysługuje w przypadku transakcji międzynarodowych z firmami zlokalizowanymi w Unii Europejskiej.

Poza wymienionymi stawkami, istnieją również oznaczenia NP (nie podlega opodatkowaniu) oraz ZW (zwolnienie z podatku VAT) dla określonych transakcji.

Zerowa stawka VAT – kiedy?

Podmiotowe lub przedmiotowe zwolnienie z podatku VAT to dwa rodzaje zwolnień, które przysługują przedsiębiorcom w Polsce. W przypadku zwolnienia podmiotowego, przedsiębiorcy mogą z niego skorzystać, jeśli ich limit obrotów w poprzednim roku obrotowym nie przekroczył 200 000 zł. Natomiast zwolnienie przedmiotowe dotyczy podatników wykonujących specyficzne czynności, np. lekarzy.

Stawka VAT dla usług i towarów – jak ją ustalić?

Sytuacja, w której przedsiębiorca ma wątpliwości co do właściwej stawki podatku VAT, może być rozwiązana poprzez uzyskanie Wiążącej Informacji Stawkowej. Jest to decyzja wydana przez Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej, która gwarantuje podatnikowi zastosowanie odpowiedniej stawki VAT dla danej usługi lub towaru. Ważne jest jednak, że ta decyzja nie dotyczy tylko wnioskodawcy, ale również innych podatników, których sytuacja jest identyczna z sytuacją przedstawioną w decyzji.

Wniosek o Wiążącą Informację Stawkową

Aby złożyć wniosek o Wiążącą Informację Stawkową, podatnik musi podać dokładny opis usługi lub towaru, dla którego chce uzyskać decyzję. Wniosek musi zawierać klasyfikację towaru według działu, pozycji, pod pozycji lub kodu Nomenklatury Scalonej lub według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji PKWiU, co pozwoli na określenie właściwej stawki dla usługi lub towaru. Podatnik musi również podać odpowiednią stawkę podatku dla tej usługi lub towaru. Wniosek taki składany jest przez podatnika w Krajowej Informacji Skarbowej i jest płatny w wysokości 40 zł, a decyzja jest wydawana nie później niż w dniu złożenia wniosku.

Błędy w wyliczeniu stawki podatku VAT

Zdarzają się sytuacje, kiedy podmiot w wyniku pomyłki lub braku wiedzy źle nalicza stawkę podatku VAT dla swojego towaru lub usługi. Pomyłka może wynikać z dwóch kwestii:

  • stawka podatku VAT została zawyżona, gdy przedsiębiorca sprzedał towar lub usługę o wyższej stawce niż ta, która jest obowiązująca. W takim przypadku podmiot może wystawić fakturę korygującą z wyznaczoną niższą stawką. Jeśli chce odzyskać nadpłaconą kwotę, oprócz wystawienia faktury korygującej, musi złożyć korektę deklaracji VAT.
  • stawka podatku VAT została zaniżona, ponieważ podmiot nie posiadał wystarczającej wiedzy przy wystawieniu faktury sprzedaży towaru lub usługi. W tym przypadku należy jak najszybciej wystawić fakturę korygującą, która uwzględni właściwą stawkę VAT. Dodatkowo, jeśli już została wysłana faktura z błędną stawką, należy sporządzić korektę deklaracji VAT za ten okres.

Matryca stawek VAT

Od lipca 2020 roku zaszły zmiany w zakresie stawek VAT, wprowadzając nową matrycę. Dla wielu przedsiębiorców, te zmiany stanowiły trudność. Każdy podatnik, który używał kasy fiskalnej, musiał dostosować oznaczenia stosowane w kasach do nowych stawek VAT. Nowa matryca stawek VAT pomogła wyeliminować błędy w opodatkowaniu usług i towarów.

Stawka ryczałtu

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z najprostszych form opodatkowania, która polega na opodatkowaniu przychodów określoną stawką ryczałtu, bez konieczności pomniejszania ich o koszty uzyskania przychodu. Tę formę opodatkowania mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, spółki jawne lub cywilne, osoby duchowne oraz osoby świadczące usługi najmu.

Aby móc skorzystać z tej formy opodatkowania, trzeba spełnić określony limit przychodów. Zgodnie z ustawą o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, przedsiębiorcy mogą płacić ryczałt, jeśli:

  • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie przekroczyli skali roku 2 milionów euro przychodu;
  • uzyskali przychody w firmie, która działa jako spółka, a suma przychodów wspólników spółki nie przekroczyła kwoty 2 milionów euro.

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest uzależniona od rodzaju świadczonych usług i to od podatnika zależy, jakie usługi będą stanowiły podstawę opodatkowania w tej formie.