Zmiana limitu stosowania 9% CIT

Zmiana limitu stosowania 9% CIT

CIT to podatek dochodowy od osób prawnych. Opłacają go spółki prawa handlowego, podatkowe grupy kapitałowe oraz inne osoby prawne,
np. banki, stowarzyszenia. Jego wysokość to 19%, jednak w przypadku “małych podatników” możliwe jest skorzystanie z preferencyjnego CITu na poziomie 9% do opodatkowania przychodów innych niż zysk kapitałowy. O tym, czy dana osoba prawna jest “małym podatnikiem” CIT decyduje limit przychodu za poprzedni rok. Do 2021 roku wynosił od 1,2 mln euro. Jednak z dniem 1 stycznia 2021 limit ten został zwiększony do 2 mln euro.

Dodaj komentarz