Zmniejszenie prawie o połowę limitu transakcji gotówkowych – sprawdź, co się zmieniło

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce to nie lada wyzwanie. Z jednej strony możemy się rozwijać, proponować nowe produkty lub usługi i zachęca się nas do proaktywności, z drugiej jednak ten obszar w Polsce jest szczególnie obwarowany biurokracją, która zamiast ułatwiać przedsiębiorcom życie, wydaje się je coraz bardziej komplikować. Dobrym przykładem może być właśnie zmiana w limitach transakcji gotówkowych. Wydawałoby się, że to tylko nic nieznacząca drobnostka, wręcz formalność, która ma za zadanie uszczelnienie systemu podatkowego tak, by maksymalnie utrudnić jakiekolwiek nadużycia, czy też oszustwa. W praktyce jednak takie zmiany powodują, że cierpią na tym głównie uczciwi przedsiębiorcy.

W 2022 roku limit transakcji gotówkowych ma wynosić już tylko 8 tysięcy zł. Jest to jedno z założeń nowego polskiego ładu, które ewidentnie ma zniechęcić przedsiębiorców do korzystania z rozliczeń gotówkowych na rzecz rachunku bankowego. Dlaczego jednak kwota poszybowała w dół niemal dwukrotnie? Jeszcze w 2021 roku wynosiła 15 tysięcy złotych, w kolejnym roku 2022 ma znaleźć aż o 7 tysięcy. Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw już zgłosiło sprzeciw wobec takich zmian, które w istocie ograniczają swobodę działalności gospodarczej.

Jeśli podatnik rozliczy wyższą niż te ustalone 8 tysięcy złotych w gotówce, naraża się na przykre konsekwencje w postaci braku możliwości odpisania kosztów uzyskania przychodów w pełnej kwocie. Zostanie ona pomniejszona o tyle, o ile został przekroczony limit. Jedyne rozwiązanie, które nie spowoduje nałożenia tych ograniczeń to sytuacja, w której część transakcji do limitu opłacona jest gotówka, zaś druga część jest wpłacona na rachunek bankowy.

Oczywiście limit transakcji gotówkowych dotyczy także przedsiębiorców rozliczających się w obcych walutach. Kwotę transakcji przelicza się na złote według średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego transakcję.

Dodaj komentarz