3 nowe ulgi podatkowe od 2022 roku – na robotyzację, na prototypy, na zatrudnienie innowacyjnych pracowników

Czym są ulgi podatkowe na innowacje?

Nowy program gospodarczo-polityczny sukcesywnie wprowadzany przez partię rządzącą niesie za sobą wiele zmian w zakresie podatków. Jedną z nich jest wprowadzenie ulgi podatkowej na tzw. innowacje. Ulga ta wiąże się z chęcią wprowadzenia do Polski międzynarodowych koncernów, które stworzą nowe miejsca pracy dla naszego społeczeństwa. Zachętą ma być ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników. Pomysł rządu opiera się na założeniu, że większość firm po kryzysie związanym z pandemią COVID-19, będzie chciała zniwelować ryzyko łańcucha dostaw
i przenieść zarówno produkcję jak i badania bliżej konsumenta. Propozycja resortu finansów opiera się na pomyśle, by przedsiębiorcy mogli wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługujących działalność badawczo rozwojową zarówno od dochodu jak i zaliczek na podatek PIT od danego pracownika. To przyniesie szereg korzyści, które łatwo wykorzystać. Jeżeli dana firma będzie mocno inwestować i nie osiągnie dochodu, to skorzysta dzięki możliwości odliczenia ulgi od zaliczek podatku.

Ulga podatkowa na prototyp i robotyzację

Nowy Ład wprowadza kilka ulg podatkowych, na które warto zwrócić szczególną uwagę. Jedną z nich jest ulga podatkowa na prototyp.
W założeniu ma obejmować wydatki związane z wprowadzaniem na rynek i testowaniem nowego produktu, czyli jego certyfikacją. Wydatki na ten cel będzie można odliczyć aż w 130% poniesionych nakładów. W praktyce oznacza to, że każda wydana złotówka przyniesie ulgę podatkową
w wysokości 30 gr. Ulga na robotyzację ma w swoim założeniu wspomóc wzrost efektywności oraz unowocześnieniu produkcji. Z odliczenia skorzysta każde przedsiębiorstwo, które zakupi i zainstaluje robota przemysłowego. Ulga może objąć nie tylko wydatki poniesione
w związku z zakupem i montażem, ale również przeszkolenie pracowników, bieżącą obsługę oraz dodatkowy sprzęt.

Dodaj komentarz