Mały ZUS plus 2021

mały ZUS plus

Mały ZUS plus 2021

Mały ZUS plus jest to forma obniżenia składek dla przedsiębiorców, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Dodatkowy warunek, jaki należy spełnić, to prowadzenie działalność w roku poprzednim, co najmniej 60 dni. W aktualnej sytuacji jeśli w 2020 roku nie przekroczyliśmy 120 tys. zł przychodu i prowadziliśmy działalność dłużej niż 2 miesiące mamy prawo skorzystania z Małego ZUSu plus w 2021 roku.  Niższe składki można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy, w przeciągu ostatnich 60 miesięcy. Przewidziane są tutaj ewentualne przerwy w prowadzeniu działalności. Podstawa wymiaru składek jest to pochodna rocznego dochodu z poprzedniego roku oraz liczby dni kalendarzowych, w których prowadzona była działalność. Każdy przedsiębiorca ma indywidualnie wyliczaną składkę na podstawie powyższych parametrów z poprzedniego roku. W celu wyliczenia jej dobrze skontaktować się z biurem rachunkowym, ponieważ ZUS tego za nas nie zrobi. Wysokość opłacanej składki ma wpływ na wypłacaną w przyszłości wysokość świadczeń społecznych, takich jak zasiłek macierzyński, chorobowy, opiekuńczy. Należy pamiętać, że składkę zdrowotną opłacamy w każdym miesiącu, nawet jeżeli przez cały ten okres pobieraliśmy zasiłek chorobowy.

Dodaj komentarz