Estoński CIT​

Estoński CIT

Estoński CIT wszedł w życie wraz z 2021 rokiem. Jest to podatek skierowany do małych i dużych spółek kapitałowych. Podatek ten zostanie odroczony do czasu wypłaty (dystrybucji) zysku ze spółki. Aby móc z niego skorzystać, przychody ze spółki nie mogą przekraczać 100 mln euro. Należy także spełniać jednocześnie następujące kryteria: wykazywać nakłady inwestycyjne, przychody pasywne nie mogą przewyższać przychodów z działalności operacyjnej, spółka nie posiada udziałów w innych podmiotach oraz zatrudnia co najmniej 3 osoby, poza udziałowcami.  Estoński CIT ma gwarantować brak podatku tak długo, jak zysk pozostaje w obrębie firmy. Gwarantuje także brak dodatkowych ewidencji podatkowych oraz możliwie największe uproszczenie w obrębie spraw administracyjnych.  Korzyści, jakie niesie dla firm to większa zdolność inwestycyjna, wzrost produktywności i innowacyjności, zwiększona odporność na dekoniunkturę i oszczędność czasu przy rozliczaniu podatków. Korzyści dla Polskiej gospodarki to wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, odporność na kryzys, wzrost liczby miejsc pracy i produktywności firm.

Dodaj komentarz