Nowe podatki ponadnarodowe w 2021 roku

Nowe podatki ponadnarodowe w 2021 roku

Rok 2021 to także zmiany w podatkach ponadnarodowych. Unia Europejska i reszta świata poszukują nowych rozwiązań finansowych do walki
 z kryzysem, który wywołuje pandemia. Dlatego UE wprowadziła podatek od odpadów z tworzyw sztucznych, które nie są poddawane recyklingowi. Podatkowi temu prześwieca cel proekologiczny. Danina uderzy w państwa, które słabiej sobie radzą z recyklingiem odpadów i ich wtórnym użyciem. Koszt podatku to 800 euro za tonę. Ma to być także bodziec mobilizacyjny do poprawienia gospodarki recyklingowej każdego kraju.
Rządy mocarstw całego świata, są zgodne także co do tego, że tracą dużo pieniędzy w związku z działalnością cyfrowych gigantów, które zarabiają w sieci, a zarejestrowane są w rajach podatkowych. Opracowywane są rozwiązania, które mają być gotowe w połowie 2021
roku i mają przynieść podatek cyfrowy. Kluczowe jest wyprowadzenie reguł dotyczących ustalania miejsca zajścia obowiązku podatkowego. Celem będzie tutaj podział zyskami z podatków między państwami, na których terytorium są świadczone usługi, a nie tylko tam, gdzie firma jest zarejestrowana. Opracowywana jest także minimalna globalna efektywna stawka opodatkowania. Skierowane będzie do firm prowadzących niematerialną działalność na obszarze danego kraju. Jej wysokość wyniesie około 12,5% i dosięgnie przedsiębiorstwa, których przychód roczny przekroczy 750 mln euro.

Dodaj komentarz