Przedsiębiorca jak konsument

Przedsiębiorca jak konsument

Wraz z 1 stycznia 2021 roku weszły w życie zmiany, które znacząco poprawiają sytuację osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy ci, mają aktualnie takie sama prawa jak konsumenci fizyczni w zakresie rękojmi za wady i stosowanie klauzul abuzywnych (niedozwolonych). Podobnie jak konsumenci fizyczni, mają także prawo do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie do 14 dni. Należy jednak pamiętać, że nie dotyczy to zawodowo nabywanego towaru w ramach działalności. Czy dany towar jest zawodowo nabywany, mają określać wpisy do CEIDG. Jeżeli nabywany towar nie jest sprzedawany w celu zawodowym, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie musi się na nim znać, więc przysługuje jej takie samo prawo jako konsumentowi w kwestii zwrotu i zmiany zdania, z takiego założenie wyszli usługodawcy, wprowadzając zmiany w tym zakresie.

Dodaj komentarz