Rozliczenie VAT-u na przełomie miesięcy

Rozliczenie VAT-u na przełomie miesięcy

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w systemie miesięcznym z podatku od towarów i usług mają możliwość odliczenia VATu, jeśli zakupili produkty i usługi, które są wykorzystane na potrzeby przedsiębiorstwa. Konieczne jest zachowanie odpowiednich terminów. Jeżeli usługę zakupiliśmy w luty, ale fakturę otrzymaliśmy w marcu, odliczenia możemy dokonań od marca. Jeśli jednak nie uczynimy tego, z jakiś powodów w marcu (np. nie mamy podatku do rozliczenia) możemy tego dokonać w trzech kolejnych okresach rozliczeniowych. Wydłużenie tego czasu z dwóch do trzech miesięcy wprowadzono z początkiem 2021 roku w pakiecie udogodnień SLIM VAT.  W przypadku nieopłacenie faktury, którą odliczyliśmy już w poprzednim miesiącu mamy 90 dni (od terminu płatności za fakturę), na korektę odliczonego podatku VAT. Należy pamiętać, że do odliczenia VATu konieczne jest posiadanie faktury potwierdzającej zakup oraz powstanie po stronie sprzedawcy obowiązku podatkowego od danej czynności. Odliczenie może nastąpić najwcześniej w miesiącu, w którym faktura została wystawiona, nie w momencie wyświadczenia usługi czy przekazania towaru.

Dodaj komentarz