SLIM VAT a faktura zaliczkowa zmiany od 2023 roku

SLIM VAT 3 spowoduje, że sprzedawca nie będzie musiał wystawiać faktury zaliczkowej, gdy zaistnieje sytuacja, w której zaliczka i dostawa towaru/wykonanie usługi nastąpią w tym samym miesiącu. Zmienia to jednak sytuacje po stronie nabywcy, bowiem będzie on musiał zaczekać
z odliczeniem podatku, aż otrzyma fakturę końcową.

SLIM VAT w 2023 roku

1 stycznia 2023 r. planowane jest wejście w życie SLIM VAT 3, czyli pakietu zmian w ustawie o VAT. 

Jednym z założeń projektu ustawy o VAT jest uproszczenie dotyczące dokumentacji sprzedaży, chodzi tu także o faktury zaliczkowe. 

Ministerstwo Finansów zaplanowało wprowadzenie możliwości rezygnacji z dotychczasowego obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej. Ostatecznie prawidłowo będzie wystawiać jedynie fakturę rozliczeniową końcową, która uwzględni całość dokonanej dostawy towarów lub świadczenia usług wraz z kwotą otrzymanej zaliczki bądź zaliczek. Obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczki oraz dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług musi jednak powstać w tym samym okresie rozliczeniowym.

Kiedy sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę?

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie przez niego całości albo części zapłaty przed dokonaniem sprzedaży. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy zapłata dotyczy:

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
  • czynności takich jak m.in. świadczenie usług telekomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu, stałej obsługi prawnej i biurowej, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia i innych usług z wyjątkiem usług stanowiących import usług;
  • dostaw towarów, dla których obowiązek podatkowy powstaje w momencie zaakceptowania płatności (dostawa dokonywana na rzecz podatnika ułatwiającego dostawy towarów oraz przez tego podatnika).

Jakie zmiany niesie za sobą zatem pakiet SLIM VAT3?

Pakiet SLIM VAT 3 mówi o dodaniu nowych ustępów 1a i 1b do art. 106b ustawy o VAT. Ustęp 1a ma zezwolić sprzedawcom na niewystawianie faktur zaliczkowych w konkretnych przypadkach. Oznacza to, że w momencie, kiedy sprzedawca otrzyma zaliczkę od nabywcy i w tym samym miesiącu dokona dostawy towarów albo wykona usługę, to będzie miał wybór:

  • wystawić dwie faktury, zaliczkową i końcową;
  • wystawić jedynie fakturę końcową.

Gdy sprzedawca jednak otrzyma zaliczkę w jednym miesiącu, a dokona dostawy lub wykona usługę w innym, to będzie musiał wystawić fakturę zaliczkową i końcową.
Co ważne, zmiana ma dotyczyć wyłącznie sytuacji, kiedy termin wystawienia faktury jest określany na zasadach ogólnych, czyli podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej nie później niż do 15. dnia miesiąca następnego po otrzymaniu zaliczki (art. 106i ust. 1 ustawy o VAT). Nic się nie zmieni, w przypadku szczególnych terminów wystawiania faktur przewidzianych ustawą o VAT (art. 106i i ust. 3-8). Będzie to wynikać z nowego ust. 1b w art. 106b ustawy o VAT.

Jak zmieni się sytuacja nabywców po wejściu SLIM VAT 3?

Proponowana zmiana przepisów, będzie miała wpływ również na nabywców. Obecnie kupujący ma prawo odliczyć kwotę VAT naliczonego przypadającą na zapłaconą przez niego zaliczkę. Po wejściu w życie SLIM VAT 3, jeżeli sprzedawca nie wystawi faktury zaliczkowej, to nabywca będzie miał prawo do odliczenia VAT dopiero w momencie otrzymania faktury końcowej.

Uwaga! Może to być niekorzystane dla kupujących rozliczających się z VAT kwartalnie. 

Kończąc, można powiedzieć, że zmiany w SLIM VAT 3 dotyczące faktur zaliczkowych są korzystne dla sprzedawców, jednak mniej korzystne dla nabywców. Sprzedawca nie będzie musiał wystawiać faktury zaliczkowej, w momencie, kiedy zaliczka i dostawa towaru lub wykonanie usługi nastąpią w tym samym miesiącu. Nabywca będzie musiał jednak czekać z odliczeniem podatku, aż otrzyma fakturę końcową.

Dodaj komentarz