Spółka z o.o. wady i zalety. Kto może na niej zyskać?

Spółka z o.o. jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzenie tego rodzaju biznesu ciągnie  za sobą naprawę sporo korzyści zarówno formalnych, prawnych, jak i finansowych. Oczywiście – jak wszystko – również i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma nie tylko zalety, ale i wady. Jakie są korzyści z prowadzenia spółki z o.o., a jakie taka forma dzielnością ma mankamenty? Dlaczego i kiedy warto założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Spółka z o.o. wady i zalety – dowiedz się na ten temat więcej.

Spółka z oo wady i zalety na różnych etapach działalności

Po kolei rozważmy zatem zalety spółki z o.o., ale i jej wady na poszczególnych etapach – od jej założenia przez wiele aspektów związanych z prowadzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, opodatkowanie i korzyści wynikające z prowadzenia spółki przez więcej niż jednego wspólnika

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wady i zalety etapu rejestrowania

Pierwszym etapem po podjęciu decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej jest formalne założenie spółki. Omówmy więc proces rejestracji spółki z o.o.

Założenie sp. z o.o. wiąże się z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Rejestracji można dokonać również przez Internet, ale nie jest to opcja dostępna dla każdej spółki. Z formalnościami tymi wiążą się również koszty. W przypadku spółki z o.o., musimy liczyć się z:

 

    • Kosztami spisania umowy spółki w formie aktu notarialnego

    • Rejestracją spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS

    • Wniesieniem wkładu (minimum 5 tys. złotych)

Zatrzymajmy się na chwilę przy ostatnim z punktów. Minimalny wkład 5 tys. złotych można przypisać do zalety spółki z o.o. lub uznać jako jej wadę. Porównując do JDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), w której przypadku wkład własny w ogóle nie jest wymagany, możemy uznać, że 5 tys. złotych jest sporym kosztem. Jednak przyszły przedsiębiorca, rozpoczynający działalność z pewnością podejmuje decyzję o jej rozpoczęciu, mając pewne zaplecze finansowe, a 5 tys. złotych stosunkowo nie jest aż tak dużą kwotą.   

Zwłaszcza, że w razie niepowodzenia inwestycji stracimy wyłącznie wpłacony  wkład, a nie – jak w przypadku JDG – jesteśmy narażeni na utratę całego swojego majątku. I tutaj płynnie przejdźmy do kolejnej kwestii, jaką jest ograniczona odpowiedzialność, a więc kolejnej zalety spółki z o.o.

Zalety spółki z o.o. – ograniczona odpowiedzialność za długi

Chyba największą zaletą sp. z o.o. jest – jak wskazuje nazwa – ograniczona odpowiedzialność. A co to właściwie oznacza? Krótko mówiąc wspólnicy spółki z o.o. odpowiadają jedynie wniesionym wkładem, a nie majątkiem osobistym. W razie niepowodzenia czy kłopotów finansowych wspólnik traci wyłącznie wkład wniesiony na początku.

Wyjaśnijmy na prostym przykładzie. Dwaj wspólnicy wnoszą do spółki załóżmy 40 tys. złotych, ale interes nie ma się najlepiej i pojawia się dług w wysokości 200 tys. złotych.  Wówczas wierzyciele rozpoczynają egzekucję z majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która pozwala na odzyskanie łącznej kwoty 40 tys. złotych. To oznacza, że wspólnicy nie odzyskają wpłaconych na początku 40 tys. złotych, ale nie ponoszą odpowiedzialności za pozostałe 150 tys. złotych długu. Niezależnie od tego, ile mają prywatnego majątku –  gotówki, nieruchomości czy innych dóbr materialnych – żadna rzecz z posiadanego majątku nie zostanie zajęta na poczet długu spółki. Ich odpowiedzialność jest ograniczona jedynie do tego, co wnieśli do spółki. Co ważne – dotyczy to wspólników, którzy nie są członkami zarządu. Musimy tutaj pamiętać o zapisie w Art.  299.  [Bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce]) §  1.  „Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania”.

Spółka z.o.o wady i zalety

Spółka z o.o. zalety – możliwość uniknięcia ZUS-u

Zalety spółki z o.o. – kolejnym aspektem, jaki możemy do nich zaliczyć jest możliwość uniknięcia opłacania składek ZUS. To jednak uzależnione jest od tego, czy spółka ma jednego wspólnika czy dwóch lub więcej. W tym drugim przypadku, możemy nie płacić ZUS-u. Wynika to z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (u.s.u.s.). Choć i w tej kwestii są wyjątki.

Jednak wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opłat na ubezpieczenie społeczne nie uniknie, ponieważ uznawany jest on za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, co zobowiązuje do uiszczania składek ZUS.

Podwójne opodatkowanie – wada spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Nie wszystko jest jednak z punktu płacenia podatków takie kolorowe. Spółki z o.o. objęte są podwójnym opodatkowaniem i to jest wyraźna wada takiej formy działalności. W pierwszej kolejności spółka płaci podatek dochodowy (CIT), a jeżeli wypłaci zyski swoim wspólnikom – oni również dodatkowo płacą podatek ryczałtowy  w  wysokości 19% PIT 8 AR

Podatek płacony przez spółkę może wynosić 9% lub 19%. Wysokość składki uzależniona jest od wysokości osiąganych przychodów.  Z niższego opodatkowania mogą korzystać spółki, w których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły kwoty odpowiadającej równowartości  2 000 000 euro. Kwota ta przeliczana jest na złotówki według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego. Jeśli próg ten zostanie przekroczony spółka jest zobowiązana do uiszczenia podatku w wysokości 19%.

Ponadto 19-procentowy podatek dotyczy również spółek, które powstały w wyniku przekształcenia z innej formy prowadzenia działalności (z wyjątkiem przekształcenia spółki w spółkę). Jeżeli do spółki został wniesiony aport w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części o wartości przekraczającej 10.000 euro również obowiązuje podatek 19% W takich przypadkach w roku, w którym doszło do przekształcenia lub wniesiony został aport, a także w roku następnym, spółka opodatkowana jest 19% CIT-em.

Spółka z o.o. wady i zalety – jak to jest z tą księgowością?

Prowadzenie pełnej księgowości to zmora niejednego przedsiębiorcy – nie tylko wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednak skrupulatna, konsekwentna i precyzyjna kontrola finansów oraz dokumentów, zdecydowanie ułatwia pracę w długiej perspektywie, a także pomaga podejmować odpowiedzialne decyzje, a co za tym idzie – utrzymywać firmę w dobrej kondycji i zwiększać zyski.

Pełna księgowość generuje dla przedsiębiorcy kolejne koszty, ponieważ najczęściej tak ważne kwestie powierzamy profesjonalistom, którzy kompetentnie zajmą się finansami spółki. Z pewnością jednak porządek w finansach i dokumentach, zrekompensuje koszt utrzymania księgowych.

Spółka z o .o. – więcej zalet czy wad? Podsumowanie

Spółka z o.o. wady i zalety, spółka z.o.o korzyści, czy może jednak pewne straty?  Analizując wiele aspektów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, można stwierdzić, że w takiej formie działalności korzyści przeważają nad mankamentami. Oczywiście pewne  aspekty, jak choćby podwójne opodatkowanie, zdaje się niekorzystne. Jednak m.in. możliwość oszczędzenia na składkach na ubezpieczenie społeczne czy w niektórych przypadkach (pamiętajmy o zapisie Art. 299 [Bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce] §  1.) przywilej uchylenia się od odpowiedzialności za długi to cechy, które stawiają ją w pozytywnym świetle.