SLIM VAT

SLIM VAT SLIM VAT to pakiet uproszczeń skierowany do małych i średnich przedsiębiorców. Jest odpowiedzią Ministerstwa Finansów na audyt przeprowadzonych przepisów i konsultacji z przedsiębiorcami. Zmiany zostały wprowadzone w związku z pandemią, aby ułatwić i uprościć formalności w zakresie rozliczeń podatku VAT. Obszary, których dotyczy SLIM VAT: prostsze fakturowanie (faktury korygujące in-minus oraz in-plus) ułatwienia … Czytaj dalej

Kary za nieutworzenie PPK

Kary za nieutworzenie PPK Pracownicze Plany Kapitałowe jest to system oszczędzania o charakterze długoterminowych współtworzący przez państwo, pracownika i pracodawcę. Wchodzi w skład III filaru polskiego systemu emerytalnego. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 osób, powinni byli do 27 października 2020 roku zawrzeć umowę z podmiotem finansowym do zarządzania PPK dla swoich pracowników. Wielu pracodawców możliwie najdłużej odwlekało ten obowiązek, … Czytaj dalej

Rozliczenie VAT-u na przełomie miesięcy

Rozliczenie VAT-u na przełomie miesięcy Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w systemie miesięcznym z podatku od towarów i usług mają możliwość odliczenia VATu, jeśli zakupili produkty i usługi, które są wykorzystane na potrzeby przedsiębiorstwa. Konieczne jest zachowanie odpowiednich terminów. Jeżeli usługę zakupiliśmy w luty, ale fakturę otrzymaliśmy w marcu, odliczenia możemy dokonań od marca. Jeśli jednak … Czytaj dalej

Mały ZUS plus 2021

Mały ZUS plus 2021 Mały ZUS plus jest to forma obniżenia składek dla przedsiębiorców, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Dodatkowy warunek, jaki należy spełnić, to prowadzenie działalność w roku poprzednim, co najmniej 60 dni. W aktualnej sytuacji jeśli w 2020 roku nie przekroczyliśmy 120 tys. zł przychodu i prowadziliśmy … Czytaj dalej

Jak rozliczyć faktury korygujące po zmianach?

Jak rozliczyć faktury korygujące po zmianach? Wyróżniamy fakturę korygującą in plus i fakturę korygującą in minus. Korektę in plus wystawiamy, gdy podwyższono cenę w odniesieniu do wystawionej faktury lub popełniono pomyłkę w kwocie podatku, cenie lub stawce, ewentualnie w innej pozycji na fakturze. Z kolei faktury korygujące in minus odnoszą się do zmniejszenia VATu u … Czytaj dalej

Kiedy można wystawiać faktury do paragonów?

Kiedy można wystawiać faktury do paragonów? Zasady wystawiania faktur do paragonu zmieniły się już w 2020 roku. Faktura dla firmy lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie paragonu może być wystawiona tylko w przypadku, gdy na paragonie istnieje numer NIP nabywcy. Istotne, aby NIP zapiany był w części fiskalnej paragonu, nie w stopce ani dodatkowym … Czytaj dalej

Jak ewidencjować korektę w nowym JPK-V7?

Jak ewidencjować korektę w nowym JPK-V7? Od 1 października 2020 przedsiębiorców obowiązuje Jednolity Plik Kontrolny V7 (JPK-V7), który zastąpił wycofane deklaracje VAT 7 i VAT 7K. Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolne ma za zadanie uproszczenie prowadzenia dokumentacji podatkowej i automatyzację systemu rozliczeń.  W przypadku konieczności składania korekty należy pamiętać, że podatnik ma 14 dni na wprowadzenie … Czytaj dalej

Kary za błędy w JPK, jakie konsekwencję grożą podatnikom?

Kary za błędy w JPK, jakie konsekwencję grożą podatnikom? Za nieprawidłowe i nieterminowe składanie JPK grożą kary grzywny, które mają charakter fakultatywny, co oznacza, że są nakładane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w drodze decyzji administracyjnej. Jeżeli US wezwie nas do złożenia JPK lub skorygowania błędu, a my nie wykonamy tego w terminie, grozi nam kara … Czytaj dalej