Rozliczenie VAT-u na przełomie miesięcy

Rozliczenie VAT-u na przełomie miesięcy Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w systemie miesięcznym z podatku od towarów i usług mają możliwość odliczenia VATu, jeśli zakupili produkty i usługi, które są wykorzystane na potrzeby przedsiębiorstwa. Konieczne jest zachowanie odpowiednich terminów. Jeżeli usługę zakupiliśmy w luty, ale fakturę otrzymaliśmy w marcu, odliczenia możemy dokonań od marca. Jeśli jednak … Czytaj dalej

Kary za nieutworzenie PPK

Kary za nieutworzenie PPK Pracownicze Plany Kapitałowe jest to system oszczędzania o charakterze długoterminowych współtworzący przez państwo, pracownika i pracodawcę. Wchodzi w skład III filaru polskiego systemu emerytalnego. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 osób, powinni byli do 27 października 2020 roku zawrzeć umowę z podmiotem finansowym do zarządzania PPK dla swoich pracowników. Wielu pracodawców możliwie najdłużej odwlekało ten obowiązek, … Czytaj dalej

SLIM VAT

SLIM VAT SLIM VAT to pakiet uproszczeń skierowany do małych i średnich przedsiębiorców. Jest odpowiedzią Ministerstwa Finansów na audyt przeprowadzonych przepisów i konsultacji z przedsiębiorcami. Zmiany zostały wprowadzone w związku z pandemią, aby ułatwić i uprościć formalności w zakresie rozliczeń podatku VAT. Obszary, których dotyczy SLIM VAT: prostsze fakturowanie (faktury korygujące in-minus oraz in-plus) ułatwienia … Czytaj dalej

Zmiana limitu stosowania 9% CIT

Zmiana limitu stosowania 9% CIT CIT to podatek dochodowy od osób prawnych. Opłacają go spółki prawa handlowego, podatkowe grupy kapitałowe oraz inne osoby prawne, np. banki, stowarzyszenia. Jego wysokość to 19%, jednak w przypadku “małych podatników” możliwe jest skorzystanie z preferencyjnego CITu na poziomie 9% do opodatkowania przychodów innych niż zysk kapitałowy. O tym, czy dana osoba prawna jest “małym … Czytaj dalej

Estoński CIT​

Estoński CIT Estoński CIT wszedł w życie wraz z 2021 rokiem. Jest to podatek skierowany do małych i dużych spółek kapitałowych. Podatek ten zostanie odroczony do czasu wypłaty (dystrybucji) zysku ze spółki. Aby móc z niego skorzystać, przychody ze spółki nie mogą przekraczać 100 mln euro. Należy także spełniać jednocześnie następujące kryteria: wykazywać nakłady inwestycyjne, … Czytaj dalej

Zmiany w ryczałcie

Zmiany w ryczałcie Wraz z nadejściem nowego roku, wprowadzono także nowe zmiany w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego. Limit przychodów, który uprawnia do rozliczania się w ryczałcie ewidencjonowanym, został zmieniony z 250 tys. euro do 2 mln euro. Oznacza to, że grono przedsiębiorców, którzy będą mogli z niego skorzystać, znacznie się powiększy. Powiększył się także zakres działalności i spółek, … Czytaj dalej

Nowe podatki ponadnarodowe w 2021 roku

Nowe podatki ponadnarodowe w 2021 roku Rok 2021 to także zmiany w podatkach ponadnarodowych. Unia Europejska i reszta świata poszukują nowych rozwiązań finansowych do walki z kryzysem, który wywołuje pandemia. Dlatego UE wprowadziła podatek od odpadów z tworzyw sztucznych, które nie są poddawane recyklingowi. Podatkowi temu prześwieca cel proekologiczny. Danina uderzy w państwa, które słabiej sobie radzą z recyklingiem odpadów … Czytaj dalej

Przedsiębiorca jak konsument

Przedsiębiorca jak konsument Wraz z 1 stycznia 2021 roku weszły w życie zmiany, które znacząco poprawiają sytuację osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy ci, mają aktualnie takie sama prawa jak konsumenci fizyczni w zakresie rękojmi za wady i stosowanie klauzul abuzywnych (niedozwolonych). Podobnie jak konsumenci fizyczni, mają także prawo do odstąpienia … Czytaj dalej