Założenie działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jeżeli masz zamiar rozpocząć karierę jako właściciel firmy, zapraszamy do nas. Nasi specjaliści z biura rachunkowego w Bytomiu odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące zakładania działalności gospodarczej, doradzą odnośnie najkorzystniejszych form rozliczenia, oraz pomogą
Ci przygotować niezbędne dokumenty.

Kto może założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

W połowie 2020 roku w Polsce zarejestrowanych było blisko 2,5 mln jednoosobowych działalności gospodarczych. Jest to najprostsza forma prowadzenie firmy w Polsce. Założenie własnej działalności gospodarczej jest w Polsce szeroko dostępne i dla większości osób możliwe. Warunek, jaki musi zostać spełniony przez obywateli Polski i Unii Europejskiej to ponoszenie pełnej odpowiedzialność za swoje działania
i posiadanie zdolności do podejmowania samodzielnych decyzji. Czyli muszą to być osoby pełnoletnie, niepozbawione pełni praw obywatelskich. Obywatele spoza Unii Europejskiej powinni przebywać legalnie na terenie Polski, muszą posiadać zezwolenie na pobyt stały lub czasowy.

Wady i zalety prowadzenia jednoosobowej działalności

Zaletą prowadzenia jednoosobowej działalności jest uproszczona forma księgowości. Jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia dodatkowych pracowników, nie generuje dużych kosztów prowadzenia księgowości. Przy bardziej rozbudowanej działalności koszt będą nieco
wyższe, jednak nadal mniejsze niż przy pełnej księgowości. Koszty rejestracji także nie są wysokie. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie z Urzędu Pracy lub Unii Europejskiej. W załatwieniu formalności związanych z dofinansowaniem także pomaga biuro rachunkowe. Przez pierwsze sześć miesięcy przedsiębiorcy są zwolnieni z pełnych składek ZUS, a przez kolejne dwa lata opłacane
składki mają charakter preferencyjny i są niższe.

Wadą, jakiej można się dopatrzyć przy jednoosobowej działalności gospodarczej, jest odpowiadanie prywatnym majątkiem za zobowiązania firmy. Należy także pamiętać o tym, że składki na ZUS muszą być opłacane niezależnie od tego, czy firma generuje dochody. Przedsiębiorca nie ma możliwości wzięcia płatnego urlopu, a składki odkładane na emeryturę są z reguły niewystarczające, na stabilne zabezpieczenie przyszłości.
Nie mniej w Polsce obserwujemy rosnącą tendencję do zakładania jednoosobowych działalności gospodarczych.