Założenie Spółki z.o.o

Spółka

Jeżeli planujesz założenie spółki, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym w Bytomiu. Pomoc i doradztwo specjalistów
z naszego biura rachunkowego może okazać się bezcenna, a
by poprawnie przejść przez wszystkie zawiłości, niejasności i przepisy które będą Ci towarzyszyć podczas zakładania działalności w tej formie

Polskie prawo daje możliwość funkcjonowania kilku rodzajów spółek, każda z nich odpowiednia jest dla innego rodzaju przedsiębiorstwa, dla innych sposobów zarządzania nim. Wyróżniamy spółki osobowe, kapitałowe i cywilne. Założenie spółki wymaga większego przygotowania
i obrania planu funkcjonowania, aniżeli ma to miejsce przy jednoosobowej działalności, dlatego też najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonego zespołu.

Spółki osobowe

Prawo handlowe do spółek osobowych zalicza spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne. Ich funkcjonowanie opiera się
o zasadę wspólnego zaufania i współpracy wspólników. Skład osób zarządzających/wspólników jest stały. Spółka działa pod własną nazwą
i może nabywać prawa, prawa rzeczowe, nieruchomości, zaciągać zobowiązania, pozywać i sama być pozywana. Robi to we własnym imieniu,
pod własną nazwą. Jednak należy pamiętać, że nie posiadają one osobowości prawnej, a jedynie zdolność prawną, czyli  są ułomnymi osobami prawnymi. Odpowiedzialność wspólników jest inna w każdym z rodzajów spółek. Rodzaj ponoszenia odpowiedzialności za wspólne działania może być kluczowy przy wyborze rodzaju spółki osobowej, kiedy w grę wchodzi odpowiednia komunikacja między wspólnikami.

Spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe to duże firmy i przedsiębiorstwa, które dysponują oddzielnym kapitałem i majątkiem. Spółki kapitałowe posiadają także osobowość prawną i za swoje zobowiązania odpowiadają własnym majątkiem. Co do zasady mają rozbudowane wewnętrzne organy.
Zarządzaniem w spółkach kapitałowych zajmują się inne osoby niż wspólnicy i akcjonariusze. Jest to tak zwany rozdział strefy właścicielskiej
od strefy zarządzania.

Spółki cywilne

Spółki cywilne są specyficznym rodzajem prowadzenia działalności gospodarczej. Nie są nie spółką w rozumieniu prawa handlowego. Jest to związek przedsiębiorców/firm, które zawierają umowę w celu osiągnięcia określonych celów gospodarczych. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej i nie jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcami są jej wspólnicy, w zakresie wykonywanej przez nich działalności. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej wspólnicy ponoszą solidarnie, także majątkiem wchodzącym poza obręb tej spółki.