Poradnik przedsiębiorcy

Jak rozliczyć faktury korygujące po zmianach?

Jak rozliczyć faktury korygujące po zmianach? Wyróżniamy fakturę korygującą in plus i fakturę korygującą in minus. Korektę in plus wystawiamy, gdy podwyższono cenę w odniesieniu do wystawionej faktury lub popełniono pomyłkę w kwocie podatku, cenie lub stawce, ewentualnie w innej pozycji na fakturze. Z kolei faktury korygujące in minus odnoszą się do zmniejszenia VATu u

Czytaj więcej »

Mały ZUS plus 2021

Mały ZUS plus 2021 Mały ZUS plus jest to forma obniżenia składek dla przedsiębiorców, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Dodatkowy warunek, jaki należy spełnić, to prowadzenie działalność w roku poprzednim, co najmniej 60 dni. W aktualnej sytuacji jeśli w 2020 roku nie przekroczyliśmy 120 tys. zł przychodu i prowadziliśmy

Czytaj więcej »
Poradnik przedsiębiorcy

Rozliczenie VAT-u na przełomie miesięcy

Rozliczenie VAT-u na przełomie miesięcy Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w systemie miesięcznym z podatku od towarów i usług mają możliwość odliczenia VATu, jeśli zakupili produkty i usługi, które są wykorzystane na potrzeby przedsiębiorstwa. Konieczne jest zachowanie odpowiednich terminów. Jeżeli usługę zakupiliśmy w luty, ale fakturę otrzymaliśmy w marcu, odliczenia możemy dokonań od marca. Jeśli jednak

Czytaj więcej »

Kary za nieutworzenie PPK

Kary za nieutworzenie PPK Pracownicze Plany Kapitałowe jest to system oszczędzania o charakterze długoterminowych współtworzący przez państwo, pracownika i pracodawcę. Wchodzi w skład III filaru polskiego systemu emerytalnego. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 osób, powinni byli do 27 października 2020 roku zawrzeć umowę z podmiotem finansowym do zarządzania PPK dla swoich pracowników. Wielu pracodawców możliwie najdłużej odwlekało ten obowiązek,

Czytaj więcej »
Poradnik przedsiębiorcy

SLIM VAT

SLIM VAT SLIM VAT to pakiet uproszczeń skierowany do małych i średnich przedsiębiorców. Jest odpowiedzią Ministerstwa Finansów na audyt przeprowadzonych przepisów i konsultacji z przedsiębiorcami. Zmiany zostały wprowadzone w związku z pandemią, aby ułatwić i uprościć formalności w zakresie rozliczeń podatku VAT. Obszary, których dotyczy SLIM VAT: prostsze fakturowanie (faktury korygujące in-minus oraz in-plus) ułatwienia

Czytaj więcej »

Zmiana limitu stosowania 9% CIT

Zmiana limitu stosowania 9% CIT CIT to podatek dochodowy od osób prawnych. Opłacają go spółki prawa handlowego, podatkowe grupy kapitałowe oraz inne osoby prawne, np. banki, stowarzyszenia. Jego wysokość to 19%, jednak w przypadku “małych podatników” możliwe jest skorzystanie z preferencyjnego CITu na poziomie 9% do opodatkowania przychodów innych niż zysk kapitałowy. O tym, czy dana osoba prawna jest “małym

Czytaj więcej »